Detail kurzu

Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov/personalistov

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Seminár Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov/personalistov dáva základy rýchlejšie a správne sa orientovať v druhých, byť schopný ich spoznať na základe vonkajších znakov, porozumieť im, správne analyzovať motívy ich správania a konania, vedieť predvídať ich správanie sa v určitých situáciách. Je príležitosťou na overenie účinnosti nenásilnej komunikácie (ovplyvňovania a riadenia ľudí), a ako sa stať tvorcom tímu.

Obsah kurzu

  • Ako identifikovať vlastnú schopnosť vyznať sa v ľuďoch, chyby pri vnímaní druhých (chyby prvého alebo posledného dojmu, klamanie telom a pod.)
  • Štruktúra osobnosti, IQ verzus EQ, rozdiely medzi mužmi a ženami
  • Čo môže vypovedať o človeku jeho telesná konštitúcia, črty tváre alebo písmo
  • Temperament a jeho prejavy v správaní
  • Spôsoby rozpoznávania zmeniteľných alebo menej nezmeniteľných povahových čŕt charakteru aj s ohľadom na pohlavie, vek
  • Poznanie „skrytých“ schopností, zvláštnych dimenzií osobnosti a ich vplyv na vonkajšie prejavy človeka
  • „Beznádejné prípady“ – sú alebo nie sú?
  • Ako rozpoznať motiváciu – pohnútku k určitému konaniu, predsudky a projekcie
  • Umenie jednať s problémovými typmi, usmerňovanie komunikácie
  • Ostatné podľa požiadaviek účastníkov

Cieľová skupina

manažérom na rôznych úrovniach, personalistom

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
02 / 33 00 52 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať