Detail kurzu

Umenie zvládať emócie a stres

MEGA Education s.r.o.

Popis kurzu

 • pochopiť význam emocionálnej inteligencie pre dobré a fungujúce medziľudské vzťahy
 • naučiť sa pracovať s emóciami – vlastnými aj tých druhých, najmä vo vypätých situáciách tak, aby bola zachovaná profesionálna a ľudská komunikácia
 • osvojiť si najdôležitejšie techniky ovládania negatívnych emócií ako hnev, strach, smútok a osvojiť si postupy ako tieto techniky používať v každodennom živote
 • naučiť sa zvládať stresové situácie

Obsah kurzu

 • emocionálna inteligencia a jej vplyv na náš život
 • EQ a jej vzťah k IQ, čo vieme ovplyvniť a odmerať
 • piliere emocionálnej inteligencie a ich rozvoj
 • vnímanie vlastných emócii – až keď vieme, čo sa s nami deje, vieme to ovládať
 • riadenie vlastných negatívnych emócií – techniky zvládania emócií hnevu, strachu a smútku
 • schopnosť vnímania a rozpoznania emócií druhých ľudí
 • empatia ako základ vnímania druhých s cieľom dobrého budovania vzťahov
 • obranné mechanizmy organizmu na stres

Cieľová skupina

všetci, ktorí sa chcú naučiť zvládať emócie a stres v práci, aj mimo nej

Kontaktná osoba

Mária Pipová
+421 918 329 305
mega@megaeducation.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať