Detail kurzu

IQ vs. EQ (online školenie)

MEGA Education s.r.o.

Popis kurzu

Online kurz v trvaní 2 x 3,5 h, ktorý Vás uvedie do problematiky IQ a EQ. Vzdelávanie prebieha prostredníctvom platformy Zoom alebo Teams. Pripojenie zabezpečíme my, Vy sa len prihlásite cez odkaz, ktorý Vám pošleme.

Obsah kurzu

  • IQ – koncept a meranie rozumovej schopnosti riešiť novovzniknuté alebo obtiažne situácie, učiť sa zo skúseností alebo sa prispôsobiť novým okolnostiam
  • IQ a jeho význam pri pracovných výkonoch
  • širšie chápanie inteligencie: telesne-pohybová, interpersonálna, verbálne-jazyková,  logicko-matematická, intrapersonálna, vizuálne-priestorová, hudobná inteligencia
  • piliere emocionálnej inteligencie a ich rozvoj
  • vnímanie vlastných emócii – až keď vieme, čo sa s nami deje, vieme to ovládať
  • riadenie vlastných negatívnych emócií – zdravé vyjadrenie a zvládanie náročných emócií
  • schopnosť vnímania a rozpoznania emócií druhých ľudí
  • empatia ako základ vnímania druhých s cieľom dobrého budovania vzťahov (profesionálnych aj osobných)
  • postupy a nástroje pre ovplyvňovanie a riadenie emócie druhých ľudí
  • emocionálna stabilita – zvládanie a obrana voči negatívnym emóciám a útokom druhých ľudí a dôstojné sebavyjadrenie

Cieľová skupina

každý, kto má záujem lepšie porozumieť svojim mentálnym a emočným procesom
Hodnotenie
Organizátor