Detail kurzu

MS Excel - tvorba makier (PREZENČNE alebo ONLINE cez ZOOM) - pre skupinu 6-10 osôb, rozsah 1 deň

LAPIS IT, s.r.o.

Popis kurzu

Firemné školenie pre vašu spoločnosť na mieru kdekoľvek na Slovensku alebo ONLINE cez ZOOM. Cena je uvedená za celú skupinu 6-10 osôb a rozsah školenia 1 deň vrátane DPH. Termín a osnovu prispôsobíme potrebám vašej spoločnosti.

Ako vám tento kurz pomôže v praxi: Makrá sú nástrojom na zjednodušenie množstva manuálnej práce, opakovanej napríklad každý týždeň alebo automatizovanie importovacích krokov ako je prepisovanie hlavičiek alebo kopírovanie údajov. Pre prax sa naučíte možnosti využitia makier pre zjednodušenie práce a automatizáciu činností.

Cieľ kurzu: Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov efektívne a rýchlo pracovať v prostredí MS Excel a poukázať na možnosti využitia makier pre zjednodušenie práce a automatizáciu činností.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Znalosti práce na úrovni obsahu školenia MS Excel pokročilý.

Obsah kurzu

ÚVOD DO PRÁCE S MAKRAMI

 • možnosti použitia makier pre automatizáciu operácií
 • pravidlá korektného záznamu makier
 • príprava podkladov pre záznam makier
 • režimy záznamu makier
 • absolútny a relatívny záznam makier
 • tipy a triky pre rýchly záznam makier

SPÚŠŤANIE MAKIER

 • možnosti spúšťania makier
 • priradenie klávesových skratiek makrám
 • priraďovanie makier objektom
 • priradenie makier ikonám a položkám menu

ÚPRAVY MAKIER

 • popis prostredia editora jazyka VBA
 • najčastejšie chyby záznamu makier a spôsoby ich riešenia
 • možnosti vyčistenia kódu makra
 • tvorba podprogramov v makrách
 • používanie osobného zošitu makier

TVORBA VLASTNÝCH FUNKCIÍ

 • možnosti tvorby vlastných funkcií pomocou makier
 • základné príkazy jazyka VBA a ich využitie vo funkciách
 • tvorba funkcií s parametrami
 • použitie vlastných funkcií v hárku Excelu

LADENIE MAKIER

 • krokovanie kódu VBA
 • nastavenie zarážok a ich použitie
 • sledovanie obsahu hodnoty premenných
 • zachytenie chýb v makrách počas behu kódu VBA
 • tvorba komentárov v makrách

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

 • riešenie pripravených prípadových štúdií zameraných na automatizáciu práce s kontingenčnými tabuľkami, grafmi, databázami, súbormi a pod.

Súčasťou každej lekcie je množstvo praktických príkladov.

Cieľová skupina

Všetci, ktorí si chcú automatizovať prácu v Exceli a majú znalosti na úrovni pokročilý.
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

V cene školenia je zahrnuté osvedčenie a elektronická príručka. V cene nie sú zahrnuté dopravné náklady. Cena je uvedená s DPH za celý rozsah školenia 1 deň. Pri skupine 3-5 osôb je cena s DPH 422,40 EUR/1 deň školenia.

Kontaktná osoba


0904 406 653
lapis@lapis.sk

Hodnotenie
Organizátor