Detail kurzu

Mzdy pre začiatočníkov: 2-dňové školenie - 04.11- 05.11.2020 - ON-LINE

ProFuturion accounting, s.r.o.

Popis kurzu

Dvojdňové školenie “Mzdy pre začiatočníkov” je určené všetkým začiatočníkom v oblasti mzdovej legislatívy, ale prínosné je i pre pokročilých mzdových účtovníkov. 

Lektorka z praxe bude postupne prechádzať a vysvetľovať oblasti Zákonníka práce (napr. príplatky, odchodné a odstupné, dohody…), sociálneho a zdravotného poistenia (povinnosti zamestnávateľov, sadzby, lehoty, výkazy) a dane z príjmov zo závislej činnosti (príjmy oslobodené od dane, nezdaniteľná časť ZD na daňovníka, daňový bonus a pod.). Zároveň upozorní na aktuálny stav, postupy a legislatívne úpravy pri výpočte miezd zamestnancov.

Tému prednáša obľúbená lektorka so skúsenosťami z praxe: Júlia Pšenková.

V účastníckom poplatku online školenia je zahrnuté: online vysielanie školenia dňa 04.11.-05.11.2020, študijné materiály, videozáznam. Ak Vám termín živého prenosu nevyhovuje, tému si možno pozrieť dodatočne zo záznamu.

Obsah kurzu

Zákonník práce:

 • definícia mzdy,
 • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
 • prekážky v práci a ich platenie,
 • priemerná mzda – výpočet
 • príplatky ku mzde
 • nadčas, práca vo sviatok, sobota, nedeľa, pohotovosť, nočná práca,
 • odstupné a odchodné,
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Zdravotné poistenie:

 • povinnosti zamestnávateľa,
 • definícia zárobkovej činnosti,
 • registračné povinnosti,
 • vymeriavací základ pre výpočet poistenia,
 • odvodová úľava dlhodobo nezamestnaných,
 • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie,
 • sadzby poistného,
 • výpočet poistného,
 • výkazy, úhrada poisteného.

Sociálne poistenie:

 • povinnosti zamestnávateľa,
 • definícia zárobkovej činnosti,
 • registračné povinnosti,
 • vymeriavací základ pre výpočet poistenia,
 • sadzby poistného.

Daň zo mzdy:

 • zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti,
 • príjmy oslobodené od dane,
 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
 • daňový bonus na deti,
 • výpočet dane,
 • splatnosť dane,
 • mesačný prehľad dane
Poznámka k cene

V účastníckom poplatku online školenia je zahrnuté: online vysielanie školenia dňa 04.11. - 05.11.2020, študijné materiály, videozáznam. Ak Vám termín živého prenosu nevyhovuje, tému si možno pozrieť dodatočne zo záznamu.

Kontaktná osoba

Petra Vašková
0949 500 370
vzdelavanie@martintuzinsky.sk

Hodnotenie
Organizátor