Detail kurzu

Právne minimum pre účtovníkov - 18.11.2020 - BRATISLAVA

ProFuturion accounting, s.r.o.

Popis kurzu

Od každého účtovníka sa akosi automaticky očakáva, že je odborníkom nielen na dane a účtovníctvo, personalistiku a mzdy, ale je aj odborník na právo, ochranu osobných údajov či BOZP.

Dovoľujeme si Vás preto pozvať na novú jesennú tému školenia “Právne minimum pre účtovníkov“, t.j. to, čo je dobré, aby účtovník vedel a zorientoval sa v základnej právnej problematike. Riešiť budeme rozdiely medzi zmluvou uzatvorenou podľa Obchodného či Občianskeho zákonníka / aké sú výhody a nevýhody jednoosobových s.r.o.,/ chyby v pracovno – právnych vzťahoch / základné dokumenty ako jednorazové splnomocnenie, generálna plná moc, preberací protokol / vymáhanie škody a trestnoprávne súvislosti spôsobené nesprávnym výkonom účtovníctva / základné zmluvy (kúpna zmluva, predaj podniku, zmluva o pridelení služobného automobilu na súkromné účely a pod).

Lektor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., advokát

Obsah kurzu

OBSAH školenia:

Ako a aké zmluvy a dohody uzatvárať

 • medzi účtovníkom a zamestnávateľom,
 • medzi zamestnancom a zamestnávateľom a pod.,
 • kedy uzatvoriť zmluvu podľa Obchodného zákonníka / Občianskeho zákonníka,
 • inominátna zmluva,
 • príkazná / mandátna zmluva vs. závislá práca,
 • zmluva o výkone funkcie (prečo a kedy ju uzatvoriť; rozdiel z mandátnou zmluvou o výkone funkcie konateľa v s.r.o.).

 

Vymáhanie škody a trestnoprávne súvislosti spôsobené nesprávnym výkonom účtovníctva.

 

Špecifiká jednoosobovej s.r.o.

 • pracovný pomer v jednoosobovej s.r.o.,
 • výhody / nevýhody jednoosobovej s.r.o.

 

Najčastejšie chyby v pracovno – právnych vzťahoch

 • neplatná výpoveď,
 • porušenie pracovnej disciplíny,
 • hmotná zodpovednosť zamestnancov a škody spôsobené zamestnancami zamestnávateľovi,
 • dovolenka,
 • konkurenčná doložka,
 • vybrané zrážky zo mzdy.

 

Základné dokumenty a najčastejšie chyby v praxi

 • splnomocnenie (konateľom alebo spoločnosťou zastúpenou konateľom; generálna plná moc vs. jednorazové plnomocenstvo),
 • preberací protokol (napr. o odovzdaní účtovnej dokumentácie),
 • overovanie totožnosti nového klienta (konateľa) vs. GDPR.

 

Vybrané transakcie a ich základné znaky

 • kúpna zmluva vs. zmluva o predaji podniku,
 • zmluva o dobrovoľníckej činnosti – kedy áno / nie,
 • zmluva o použití súkromného automobilu na služobnú cestu,
 • zmluva o pridelení služobného automobilu na súkromné účely / potreby zamestnanca,
 • zmluva o výpožičke,
 • zmluva o pôžičke.

 

GDPR minimum pre účtovníctvo a personalistiku.

Poznámka k cene

V účastníckom poplatku fyzického školenia je zahrnuté: účasť na odbornom programe, tlačené študijné materiály, písacie potreby, občerstvenie a obed.

Kontaktná osoba

Petra Vašková
0949 500 370
vzdelavanie@martintuzinsky.sk

Hodnotenie
Organizátor