Detail kurzu

Daňová kontrola – obrana voči nezákonnosti daňového úradu - 16.11.2020 - BRATISLAVA

ProFuturion accounting, s.r.o.

Popis kurzu

Problematiku daňovej kontroly prinášame formou 1-dňového školenia, kde sa dozviete (prípadne sa i Vy sami podelíte) skúsenosti s daňovými kontrolami, závery daňovej kontroly i to, aké sú Vaše práva vs. Vaše povinnosti.

Lektor:JUDr. Ing.  Peter Slávik, PhD.

Absolvoval Právnickú fakultu Trnavskej Univerzity v Trnave, svoje vzdelanie v oblasti ekonomiky, daní a bankovníctva si rozšíril absolvovaním Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Fakulty podnikového manažmentu. Ako synergiu vzdelania a praxe pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal titul PhD. odbore finančné a obchodné právo.

Počas svojej praxe pôsobil v podnikateľskom prostredí, na Úrade vlády SR, v súkromnom sektore doma i v zahraničí. Stál pri zakladaní a budovaní dvoch finančných inštitúciách ako aj pri rôznych medzinárodných projektoch a transakciách. Vo svojej praxi sa zameriava na daňové a finančné právo, kde s vysokou odbornosťou radí klientom na Slovensku, v rámci Európskej únie ako aj vo svete.

Obsah kurzu

Obsah školenia:Daňová kontrola
  • Definícia, účel a rozsah.
  • Začiatok, priebeh a ukončenie.

Postupy mimo daňovej kontroly

  • Miestne zisťovanie.
  • Prerušenie daňovej kontroly.

Práva a povinnosti počas daňovej kontroly
Zásady správy daní
Obrana voči daňovej kontrole

  • Procesné nástroje.
  • Judikatúra a rozhodovacia prax správcu dane.
Poznámka k cene

V účastníckom poplatku fyzického školenia je zahrnuté: účasť na odbornom programe, tlačené študijné materiály, písacie potreby, občerstvenie a obed.

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať