Detail kurzu

Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky

Vzdelávanie ORAVA, s. r. o.

Popis kurzu

Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi elektrotechnikov v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov.

Obsah kurzu

Základný kurz pre záujemcov s elektrotechnickým vzdelaním na získanie osvedčenia §21 - 23

Možnosť platby cez RE-PAS.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov.
Certifikát Osvedčenie o odbornej spôsobilosti Poznámka k cene

Cena: §21 - 120,-€ s DPH, §22 - 126,-€ s DPH, §23 - 132,-€ s DPH, ceny sú konečné! V cene je zahrnuté skúška, vydanie osvedčenia, občerstvenie. Ceny sú určené pre samoplatcov

Hodnotenie
Organizátor