Detail kurzu

Doobedňajší online webinár: Povinnosti mzdovej účtovníčky v pracovnoprávnych vzťahoch

sféra, a.s.

Popis kurzu

Práca mzdového účtovníka patrí v ekonomickej činnosti k náročným činnostiam a to najmä z dôvodu širokého rozsahu agendy, ktorá je spojená s hmotnou zodpovednosťou a vyžaduje si celoživotné vzdelávanie. Pozícia mzdového účtovníka v sebe nie raz zahŕňa aj súbor personálnych činností a to najmä tých, ktoré sú spojené s oznamovacími povinnosťami zamestnávateľa, či už voči zamestnancovi alebo vo vzťahu k príslušným inštitúciám.
Mzdové účtovníctvo vyžaduje znalosť viacerých zákonov, vyhlášok, opatrení, súvisiacich predpisov a usmernení, no hlavne ich včasnú aplikáciu v praxi, preto znalosť tejto legislatívy je predpokladom kvalitného a správneho zvládnutia práce mzdového účtovníka/personalistu.

Obsah kurzu

Program: 

1. PREDZMLUVNÉ PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

 • povinnosti zamestnávateľa pred uzatvorením pracovnej zmluvy
 • splnenie informačnej povinnosti zamestnávateľa z hľadiska GDPR
 • posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca pred nástupom do práce

2. VZNIK PRACOVNOPRÁVNEHO VZŤAHU A JEHO TRVANIE

 • povinnosti zamestnávateľa pri nástupe zamestnanca do práce
 • založenie osobného spisu zamestnanca a povinnosti s tým súvisiace (obsah personálnej a mzdovej dokumentácie zamestnanca)
 • oznamovacie a registračné povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni, Zdravotnej poisťovni a Daňovému úradu

3. SPRACOVANIE MIEZD A POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY

 • predloženie dokladov k spracovaniu miezd a ich posúdenie zo strany mzdovej účtovníčky
 • postup pri mesačnom spracovaní a povinné výstupy
 • postup pri štvrťročnom spracovaní a povinné výstupy
 • postup pri ročnom spracovaní a povinné výstupy

4. VÝKAZNÍCTVO

 • výkazy do sociálnej poisťovne
 • výkazy do zdravotných poisťovní
 • prehľad o zrazených preddavkoch na daň z vyplatených príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse

5. SKONČENIE PRACOVNOPRÁVNEHO VZŤAHU

 • vystavenie povinných výstupných dokumentov pre zamestnanca
 • oznamovacie a deregistračné povinnosti zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a daňovému úradu

6. DISKUSIA

Harmonogram: 

 • 09:00 - 10:30 prednáška
 • 10:30 - 11:00 prestávka
 • 11:00 - 12:30 prednáška

Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Cieľová skupina

mzdári, personalistky, záujemcovia o problematiku
Hodnotenie
Organizátor