Detail kurzu

on - line nemecký jazyk pre začiatočníkov

Akadémia vzdelávania Martin

Popis kurzu

výučba z pohodlia domova
možnosť skupinovej aj individuálnej výučby

navrhovaný spôsob výučby :
pri skupinových kurzoch - 2x týždenne 2 vyučovacie hodiny ;
pri individuálnych kurzoch podľa dohody

Obsah kurzu

Oboznámite sa so základnými a často používanými slovnými frázami a osvojíte si zásobu s ktorou zvládnete konverzovať v jednotlivých modelových situáciách. 
Kladieme dôraz na rozvoj všetkých jazykových zručností a využitie cudzieho jazyka v každodennej praxi

V učebnom pláne sú tematické okruhy od jednoduchšieho charakteru (rodina, škola, zamestnanie, návšteva) k zložitejším, náročnejším témam v spojení so slovnou zásobou.

Cieľová skupina

študenti , pracujúci
Certifikát certifikát Akadémie vzdelávania, príp. potvrdenie o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba

Helena Bačiaková
0910114330
avmt@aveducation.sk

Hodnotenie
Organizátor