Detail kurzu

Popis kurzu

Počítačový kurz Excel – mierne pokročilý oboznámi účastníkov s pokročilými princípmi práce so vzorcami a funkciami, s pokročilým formátovaním a úpravami tabuliek a grafov a tiež s databázami v Exceli.

Obsah kurzu

 • PRISPÔSOBENIE PRACOVNÉHO PROSTREDIA
 • Úprava panelu s nástrojmi Rýchly prístup
 • Práca s lupou
 • Správa hárkov v zošite
 • Práca s viacerými oknami (nové okno, usporiadanie okien, rozdelenie okna)

 • MOŽNOSŤ KOPÍROVANIA A VOĽBA PRILEPIŤ ŚPECIÁLNE
 • Ako nadefinovať vlastnú postupnosť
 • Využitie voľby Prilepiť špeciálne na vykonanie matematických operácii (sčítanie, násobenie a pod.) a transponovanie tabuliek
   
 • VZORCE A FUNKCIE
 • Relatívne, absolútne a kombinované odkazovanie v Exceli (fixácia buniek – F4, $) 
 • Najčastejšie chyby pri práci so vzorcami a ukážky ich riešení
 • Kopírovanie vzorcov a možnosti ich vkladania
 • Využitie štandardných funkcií v praxi (SUM, COUNT, AVERAGE, MIN a MAX) 
 • Prehľad a príklady využitia najčastejšie používaných funkcií (ROUND, TODAY, IF, VLOOKUP) 
 • Používanie nástroja Rýchla analýza
 • Ochrana vzorcov proti prepisu
   
 • POKROČILEJŠIE FORMÁTOVANIE A ŠTÝLY
 • Kopírovanie formátu buniek
 • Efektívne formátovanie pomocou štýlov
 • Vlastný formát buniek
 • Podmienené formátovanie 
  • PRÁCA S ROZSIAHLYMI ZÁZNAMAMI V TABUĹKE
  • Pravidlá vytvárania rozsiahlych tabuliek
  • Pravidlá vytvárania tabuliek (vytváranie, vzorce, rýchle filtre)
  • Usporiadanie údajov v tabuľke (viacúrovňové, použitie vlastných zoznamov) 
  • Filtrovanie údajov (viacúrovňové, podmienka OR alebo AND)
  • Zobrazenie údajov (ukotvenie priečok, zoskupenie údajov, vlastné rozdelenie, rozdelenie okna) 
  • Vyhľadávanie a nahradenie obsahu v bunke
    
  • GRAFY A DIAGRAMY
  • Úpravy vzhľadu vytvoreného grafu
  • Práca s 3D grafmi, trendy, dvojosí graf,
  • Minigrafy
  • Využitie diagramov a ďalších grafických objektov v Exceli (schémy, obrázky, kreslené tvary)
    
  • TLAČ DOKUMENTU
  • Vytvorenie hlavičky a päty dokumentu
  • Nastavenie oblasti tlače
  • Tlač rozsiahlych tabuliek
    
  • STRUČNÝ PREHĽAD A UKÁŽKY ĎALŠÍCH VYBRANÝCH NÁSTROJOV 
  • Užitočné nástroje pre prácu s databázou (text na stĺpce, eliminácia duplicít) 
  • Kontingenčné tabuľky

Cieľová skupina

IT kurz Excel – mierne pokročilý je určený pre užívateľov so základnými znalosťami práce v programe Excel, ktorí si chcú svoje vedomosti prehĺbiť, spoznať pokročilé nástroje tohto programu a vedieť Excel pre svoju každodennú prax efektívnejšie využívať.

POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VEDOMOSTI:
Požadované sú dosiahnuté vedomosti na úrovni kurzu Excel – základy (získané absolvovaním tohto základného kurzu, príp. porovnateľné znalosti získané praxou).

FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti:
Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás pre bližšie informácie, ... radi ho pripravíme a prispôsobíme Vašim predstavám a požiadavkám.

Certifikát Osvedčenie spoločnosti IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o. o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

Cena kurzu zahŕňa: občerstvenie (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie), osvedčenie, ktoré je potvrdením absolvovania počítačového školenia, sadu neriešených príkladov, študijný materiál spoločnosti IVIT, vypracovaný v slovenskom jazyku.

Kontaktná osoba


+421 902904242
porubsky@ivit.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať