Detail kurzu

Lebo MAJSTER si musí byť vedomý svojho významu v očiach zamestnancov! Termín - aj dohodou!

Ing. Libuša Habánková - HR prakticky

Popis kurzu

Toto školenie je pre Majstrov vo výrobných podnikoch. Spôsob komunikácie, zadávania práce, rozhoduje o tom, ako zamestnanci k plneniu úloh budú pristupovať! Majster musí vedieť správne komunikovať a motivovať zamestnancov. Musí si poradiť s konfliktami na pracovisku a vedieť rozhýbať lenivých i priemerných zamestnancov.

Tento  kurz je možné realizovať ako prezenčný, vnútropodnikový, individuálny alebo skupinový. Pre viac informácií k jednotlivým možnostiam ma prosím kontaktujte. Bežne prezenčný kurz má rozsah 2 dní (16 hod.) a nacvičujú a riešia sa konkrétne situácie.

Uvedená cena platí na Online verziu v skrátenom rozsahu 8 hodín (2x4 hod.). Termín dohodneme individuálne.

Celý kurz je postavený na praktických situáciách a príkladoch z praxe.

Vyberte si termín, ale nie je záväzný, po objednaní kurzu Vám zavolám a dohodneme sa na reálnom termíne ako bude potrebné.

Obsah kurzu

Základné povinnosti Majstra a očakávania zamestnávateľa.

Hodnoty a interná komunikácia

Motivácia zamestnancov

Prideľovanie úloh, sledovanie výkonu, hodnotenie a odmeňovanie

Škodlivá motivácia

Riešenie sťažností a konfliktov

Vedenie nepríjemných pohovorov a riešenie problémových situácií

Cieľová skupina

majstri - vedúci pracovníci
Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba


0911413421
info@hrprakticky.sk

Hodnotenie
Organizátor