Detail kurzu

ONLINE - Kyberbezpečnostné aspekty digitalizácie ... aj tej nedávnej živelnej

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je poznať súvislosti, ktoré v on-line svete ovplyvňujú bezpečnosť informácií. Táto problematika sa nás týka všetkých.

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie prebehne školenie online.

Obsah kurzu

Digitalizácii sa nevyhne žiadny obor, čo nám viac ako názorne ukazuje súčasná pandémie a s ňou súvisiaci prevratný útek ľudí, firiem a inštitúcií do on-line sveta.

Poznať súvislosti, ktoré v on-line svete ovplyvňujú bezpečnosť informácií je kľúčovou záležitosťou. Informácie sú rozhodujúcim prvkom pri rozhodovaní o čomkoľvek, preto je veľmi potrebné poznať cenu informácií, ich zraniteľnosti, hrozby, ktoré ich ohrozujú a riziká z toho plynúce. Je tiež dôležité poznať základné motivácie útočníkov, ktorí sa ich chcú neoprávnene zmocniť alebo ich poškodiť a tiež potrebné sledovať trendy v kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

A tiež je podstatné vedieť čo s tým, teda ako informácie v digitálnom svete chrániť, a tak informačne nezahubiť seba, nezahubiť druhých a nebyť zničený druhými.

Nie je to užívateľské školenie, ako posielať bezpečne e-mail a pod. Nejedná sa o technologickú prednášku a nie sú vyžadované žiadne technologické znalosti.

Cieľová skupina

Cieľová skupina v podstate všetci, najlepšie však z nejakej úrovne vedenia (stredný a vyšší manažment).

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor