Detail kurzu

Životný cyklus zamestnanca

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

 • Spoznať, ako zmysluplne a cieľavedome budovať vlastnú kariéru.
 • Porozumieť procesu objavovania vlastného prečo – svojho poslania a presvedčenia, ktoré vás ženie vpred.
 • Načrtnúť vlastné prečo.

Obsah kurzu

Témy tréningového kurzu závisia od špecifických potrieb zákazníka, avšak do istej miery pokrývajú všetky uvedené oblasti:

 • Životný cyklus zamestnanca a pridaná hodnota efektívneho personálneho manažmentu
 • Potrebná skladba zamestnancov. Procesný pohľad a hierarchia zasadená do kontextu organizačnej štruktúry podľa IDEF0 modelu.
 • Zručnosti podľa organizačnej štruktúry: sektorové zručnosti, manažérske zručnosti, tvrdé – „hard skills“, jazykové zručnosti a iné.
 • Matice zručností a cielený rozvoj zamestnancov.
 • Hodnotenie výkonu zamestnancov. Prehľad priamych a nepriamych metód merania optimálneho výkonu zamestnancov.
 • Systém odmeňovania a uznania. Korelácia medzi výkonom, rozvojom a benefitmi.
 • Náklady na FTE verzus individuálna pridaná hodnota zamestnanca. Forecastovanie nákladov a výnosov počas „životného cyklu zamestnanca“.
 • Manažment náborových cyklov verzus nepredvídateľné výpovede pracovnej zmluvy.
 • Nábor a onboarding založený na optimálnej skladbe zamestnancov.

Cieľová skupina

Tréningový kurz je určený pre špecialistov rozvoja ľudských zdrojov, HR manažérov, recruiterov, a príbuzné manažérske pozície v oblasti strategického rozvoja. 

Viac ako na legislatívne otázky sa „životný cyklus zamestnanca“ zameriava na efektívny personálny manažment, holistický rozvoj zručností a transparentné hodnotenie výkonu.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba


+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor