Detail kurzu

ONLINE Dodávatelia - čo musí ponuka obsahovať, ako preukázať podmienky účasti, na čo si dať pozor pri predkladaní ponuky, vrátane aktuálnych zmien

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s právnou úpravou zadávania zákaziek v SR. Súčasťou seminára budú aj praktické príklady z praxe.

Obsah kurzu

1. Podmienky účasti v zákone o verejnom obstarávaní

2. Ako preukazovať podmienky účasti

3. Povinné a dobrovoľné podmienky účasti pri nadlimitných, podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou

4. Preukazovanie a vyhodnocovanie podmienok účasti osobného postavenia

5. Preukazovanie a vyhodnocovanie podmienok účasti finančného a ekonomického  postavenia

6. Preukazovanie a vyhodnocovanie podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti

7. Osobitné podmienky plnenia zmluvy vs. podmienky účasti

8. Vysvetľovanie ponúk

9. Nové povinnosti dodávateľov pri predkladaní ponuky po veľkej novele zákona 

Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
0914 124580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať