Detail kurzu

Vedúci / externý audítor ISMS podľa normy ISO/IEC 27001:2022

ISOQAR SK s.r.o.

Popis kurzu

V súčasnej dobe je informácia hodnotou, ktorá je rozhodujúca pre potreby obchodu, pre fungovanie a dá sa povedať, že aj pre prežitie organizácie. ISO/IEC 27001 je uznávanou normou pre oblasť riadenia rizík. Posúdenie informačnej bezpečnosti čoraz viac využívajú zákazníci súkromného a verejného sektora. Cieľom tohto kurzu je pochopiť pojmy a princípy externého auditu systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa požiadaviek  normy ISO/IEC 27001:2022, vrátane úlohy a zodpovednosti audítora v súlade s normou ISO 19011. Naučiť sa plánovať a vykonať externý audit ISMS, pripraviť a predložiť správu o audite a nadväzujúce zistenia z auditu.

Obsah kurzu

 • Úvod kurzu – predstavenie 

  Popis všetkých zmien v novej norme, popis nových opatrení z prílohy A, aké zmeny treba vykonať v existujúcom systéme aby bol v súlade s novou normou a dokedy ich treba vykonať, ako budú postupovať certifikačné orgány pri ďalších auditoch...

 • Systém, Manažérsky systém, Informácie, Informačná bezpečnosť 

 • ISMS princípy, Proces riadenia informačných rizík 

 • Preskúmavanie rizík, Vyhlásenie o aplikovateľnosti 

 • Audit, koncepcia, terminológia, princípy auditovania podľa   požiadaviek ISO 19011 

 • Audítor/ Vedúci audítor – úloha a zodpovednosti 

 • Audit - Stage 1 

 • Audit - Stage 2 

 • Audit - Zistenia 

 • Audit - Nápravné opatrenia 

 • Audit - Záverečné stretnutie 

 • Audit - Folow up 

 • Záverečný test 

 • Vyhodnotenie

 • Záver kurzu

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre všetkých skúsených interných audítorov, ktorí sa chcú stať vedúcimi audítormi pre systém manažérstva informačnej bezpečnosti.

Certifikát Získate certifikát vedúceho audítora o úspešnom absolvovaní, s platnosťou na 3 roky. Poznámka k cene

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a vydanie certifikátu

Hodnotenie
Organizátor