Detail kurzu

VIDEO KURZ - Informačné technológie vo verejnej správe podľa zákona č. 95/2019 Z.Z. - LEVEL 1

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Kurz prináša komplexné spracovanie požiadaviek informačnej a kybernetickej bezpečnosti pre štátnu správu, pričom obsahuje právnu a technickú časť. Získate prepojenie potrebnej legislatívy na bezpečnostné opatrenia, riadenie rizík a kybernetickú bezpečnosť

Obsah kurzu

V RÁMCI KURZU VÁM ĽUDSKOU REČOU VYSVETLÍME: 
  • Z právneho hľadiska - ako vás ovplyvní zákon č 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a nadväzujúce vyhlášky. Renomovaný právnik JUDr. Štefan Pilár vám vysvetlí legislatívnu úpravu a podrobne vysvetlí oblasti, ktorým sa zákon venuje.
  • Z technického hľadiska - ako správne vnímať informačné technológie a ich prepojenie na GDPR. Ako pristupovať k rizikám, stanoviť bezpečnostné opatrenia a riadiť kybernetickú bezpečnosť. Ľubomír Kopáček, etický hacker a audítor informačnej bezpečnosti vás prevedie technickou časťou od štandardov, cez ochranu informácií a ich ukladanie v cloude, až k bezpečnostným opatreniam a prevenciou pred kybernetickými útokmi.

Takto komplexne spracovaný kurz vám pomôže pochopiť, ako správne porozumieť riadeniu informačných technológií vo verejnej správe a nezanedbať ani bezpečnostné opatrenia, riadenie rizík a kybernetickú bezpečnosť. Počas školenia sa tiež naučíte, ako nezanedbať legislatívne povinnosti, ako začať riadiť informačnú bezpečnosť a ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi.

LEVEL 1 – rozsah 3,5 hodiny

Právna časť kurzu:

Základné východiská
Vedenie v správe informačných technológií verejnej správy
Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy
Projektové riadenie z pohľadu vyhlášky č. 85
Bezpečnosť informačných technológií verejnej správy
Osobitné postupy a špecifiká
Technické riešenia vhodné pre verejnú správu

Technicko-bezpečnostná časť kurzu:

Úvod k štandarodom a legislatíve
Legislatíva očami laika
Vzťah legislatívy a ISO noriem
Vzťah GDPR a KB ITVS
Výzvy v ére GDPR
Legislatíva a praktická bezpečnosť
Dôvera v cloud
Minimálne bezpečnostné opatrenia
Praktické rady ako riadiť kybernetickú bezpečnosť efektívne – tak aby fungovala
Sociálne inžinierstvo
Ransomware

Cieľová skupina

zamestnanci verejnej správy, vedúci pracovníci, manažment, starostovia a primátori
Certifikát Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania Poznámka k cene

Možnosť zľavy pri kúpe viacerých prístupov

Kontaktná osoba

Mgr. Lucia Horňáková
+421 903 580 019
lucia.hornakova@tuvsud.com

Hodnotenie
Organizátor