Detail kurzu

Rozvíjanie matematickej gramotnosti a logického myslenia detí v predprimárnom vzdelávaníi

V lavici s.r.o.

Popis kurzu

-online vzdelávanie z pohodlia Vášho domova

-osvedčenie o absolvovaní s možnosťou vloženia do pedagogického portfólia

-online chat s lektorom

Obsah kurzu

Výchovno-vzdelávací proces prináša so sebou v súčasnosti mnoho zmien, ktoré vstupujú do interakcie s učiteľom, jeho spôsobu práce a ovplyvňujú kvalitu edukačného procesu. Hlavným cieľom webinára bude počas 70 minút ponúknuť poslucháčom námety ako rozvíjať matematickú gramotnosť a logické myslenie u detí na základe matematických poznatkov, zručností a vedomostí hravou formou a ako ich aplikovať do praxe a rôznorodých aktivít. Poskytneme aj teoretický základ a praktické ukážky, ktoré rozvíjajú senzoriku. Zaoberať sa budeme aj témam ako orientácia v priestore, geometrický útvar, postupnosť a numerácia. Účastníci môžu počas webinára klásť otázky, na ktoré bude lektorka odpovedať. Webinár je určený pre všetkých pedagogických zamestnancov materských škôl (učiteľov, pedagogických asistentov, špeciálnych/liečebných/sociálnych pedagógov), učiteľov 1. ročníka ZŠ, rodičov detí predškolského veku, príp. budúcich pedagógov a pedagogičky.

Cieľová skupina

- pedagogická verejnosť, rodičia a široká verejnosť

Hodnotenie
Organizátor