Detail kurzu

Elektrotechnické minimum

ALUVIA s. r. o.

Popis kurzu

Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu: 3712/2021/36/1

Po absolvovaní vzdelávacieho programu "Elektrotechnické minimum" budete vedieť čítať elektrotechnickú dokumentáciu pre výkon pracovných činností na elektrických zariadeniach. Dokážete používať správnu odbornú terminológiu a elektrotechnické normy STN a EN. Budete ovládať základné riešenia jednosmerných a striedavých elektrických obvodov. Spoznáte princíp činnosti a použitia elektrických strojov a prístrojov, spôsob zhotovenia bezpečného rozvodu elektrickej energie. Zvládnete namerať základné elektrické veličiny a vyhodnotiť záver. Spoznáte zásady bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany na elektrických zariadeniach.

Školenie je vykonávané v spolupráci s Elektro Škola s.r.o.

Obsah kurzu

Školenie prebieha:
 • prezenčne vždy v piatok a sobotu (9 týždňov)
 • dištančne e-learningovým štúdiom

Osnova školenia:
 • Základy elektrotechniky - 90 hodín
 • Elektrotechnické materiály - 30 hodín
 • Technické kreslenie - 50 hodín
 • Elektrotechnické stroje a prístroje - 80 hodín
 • Automatizácia - 40 hodín
 • Zásady bezpečnosti práce na elektrických zariadeniach - 50 hodín
 • Kladenie elektrických vedení - 30 hodín
 • Odborný výcvik - 30 hodín

Cieľová skupina

Školenie je určené pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti elektrotechnika.

 • stredné odborné vzdelanie (výučný list)
 • úplné stredné vzdelanie (maturita)
 • úplné stredné vzdelanie (gymnázium)

Certifikát Osvedčenie o elektrotechnickom vzdelaní: Elektrotechnické Minimum Poznámka k cene

(možnosť rozdeliť platby na 3 mesiace)

Kontaktná osoba

Ladislav Horvat
+421 915 253 134
info@elektromajster.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať