Detail kurzu

Popis kurzu

Základný webinár k téme poruchy autistického spektra. Pôvodný názov Dieťa s autizmom v škole.
K tejto téme sme na vaše podnety pripravili pokračovanie Žiak na spektre autizmu II.

Máte v škole žiaka s autizmom? Naučte sa ako rozvíjať jeho schopnosti, zručnosti a talent. Inšpirujte s príkladmi z praxe, ktoré fungujú.

Obsah kurzu

Povieme si aký je aktuálny náhľad na autizmus, kto JE a kto NIE JE autista, o kognitívnej a sociálnej diagnostike. O možných deficitoch a excesoch žiakov s autizmom, o hľadaní ich potenciálu a silných stránkach. Bližšie sa venujeme komunikácii, prekonávaniu komunikačných bariér, porozumeniu, problémovému správaniu, vhodným intervenciám a účinných metódam pri vyučovaní aj mimo neho.
Budeme sa rozprávať o úlohe asistenta počas vyučovania a jeho spolupráci s pedagógom.
Povieme si ako komunikovať s rodičmi a ako zvládať svoje vlastné emócie v záťažových situáciach počas výchovno-vzdelávacieho procesu.

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. 

Súčasťou webinára sú kazuistiky, príklady z praxe, videonahrávky. Počas celej diskusie je možné klásť otázky. Po skončení je možnosť získať materiály na vyučovanie.

ŠKOLITEĽKA:

Zuzana Oravcová, Psychoterapeutka, koučka, facilitátorka

Vyštudovala Špeciálnu pedagogiku v procese výchovy a vzdelávania detí, žiakov a dospelých osôb s poruchami autistického spektra na Karlovej univerzite v Prahe.

Je psychoterapeut, absolvovala certifikované štúdium Gestalt psychoterapie.

Vedomosti čerpá zo svojej 20 ročnej praxe, no najviac ju naučili dospelí autisti, ktorí sú pre ňu zdrojom nekonečnej inšpirácie. Hlavne vďaka nim dokáže lepšie pochopiť myslenie, vnímanie a a prežívanie detí s autizmom.

ORGANIZÁCIA WEBINÁRU:

Webinár prebehne online, v prostredí programu ZOOM. Link Vám zašleme v samostatnom emaily 1 pracovný deň pred samotným webinárom.

Cieľová skupina

  • učitelia, učiteľky MŠ a ZŠ a špeciálnych škôl,
  • pedagogickí asistenti,
  • odborní zamestnanci.
Certifikát Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované.
Hodnotenie
Organizátor