Detail kurzu

Popis kurzu

Budeme sa venovať 4 základným otázkam, ktoré pomáhajú vytvárať priestor v triede pre každého žiaka a zároveň zabraňujú vzniku šikany:

1. Ako posilniť sebavedomie dieťaťa vo vzťahu k jeho vlastnej identite a identite jeho blízkych.
2. Ako umožniť deťom zažiť rozmanitosť.
3. Ako podnietiť kritické myslenie voči predsudkom, jednostrannosti a diskriminácii.
4. Ako podporiť deti, aby vystupovali proti predsudkom a diskriminácii.

Obsah kurzu

ČO VÁM WEBINÁR PRINESIE?

  • Uvedomenie si, v čom všetkom môže rozmanitosť byť.
  • Zamyslenie nad priestorom, jazykom a obsahom vyučovania, ktorým občas komunikujeme úplne iné veci ako by sme si priali.
  • Zoznámenie sa so slovami a obratmi, ktoré blokujú učenie.
  • Inšpirácie, z ktorých si budete môcť vybrať tú vhodnú pre vašu triedu / školu.

NÁSLEDNÉ KURZY:

„Komunitní kruhy“ , „Úvod do nenásilnej komunikácie“

ŠKOLITEĽKA: Janka Randa

Janka Randa sa viac než 10 rokov venuje lektorovaniu a facilitácii. Vzdeláva pedagógov a školské tímy. Niekoľkoročná spolupráca s Berlínskou organizáciou Kinderwelten, ktorá sa venuje práci s rozmanitosťou v triede, bola pre Janu veľmi podnetná. V súčasnosti pôsobí ako expertka pre Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

ORGANIZÁCIA WEBINÁRU:

Webinár prebehne online, v prostredí programu alebo ZOOM. Link Vám zašleme v samostatnom emaily 1 pracovný deň pred samotným webinárom.

Cieľová skupina

  • učitelia 1. stupňa
  • vedenie škôl
  • členovia školského podporného tímu
Certifikát Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované.
Hodnotenie
Organizátor