Detail kurzu

Výkazy DPH, SV, KV – obsahová náplň, najčastejšie chyby a ich oprava - ONLINE - 18.11.2021 - lektor: Martin Tužinský

ProFuturion accounting, s.r.o.

Popis kurzu

NOVINKA: Komplexné školenie k výkazom DPH – podrobný pohľad na obsahovú náplň, najčastejšie chyby vo výkazoch a ich oprava.

Na školení podrobne vysvetlíme daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz DPH a súhrnný výkaz DPH. Školenie sa uskutoční ONLINE formou, k dispozícií bude i videozáznam.

Školenie obsahuje:

 • online školenie dňa 18.11.2021,
 • podrobné študijné materiály od lektora,
 • videozáznam, aby ste sa k téme vedeli vrátiť i neskôr,
 • a diskusia – na otázky účastníkov lektor odpovie v závere školenia.

Obsah kurzu

Daňové priznanie k DPH
 • Obsahová náplň jednotlivých riadkov v daňovom priznaní.
 • Uplatňovanie nadmerného odpočtu v rámci jednotlivých zdaňovacích období.
 • Najčastejšie chyby v daňovom priznaní k DPH – chýbajúce / vynechané údaje, objektívne / subjektívne opravy dokladov a väzba na daňové priznanie k DPH.
 • Opravy chýb v daňovom priznaní.
 • Opravné a dodatočné daňové priznanie k DPH.
 • Povinnosť podať daňové priznanie k DPH osobami, ktoré nie sú platiteľmi DPH.
 • Zahraničné osoby registrované podľa § 5 ZDPH a povinnosť podať daňové priznanie k DPH.
 • Daňové priznanie k DPH pri oneskorenej registrácii za platiteľa DPH.
 • Praktické príklady.


Kontrolný výkaz

 • Kto je povinný a kto nie je povinný podať kontrolný výkaz k DPH.
 • Obsahová náplň jednotlivých častí kontrolného výkazu DPH a čo sa v kontrolnom výkaze neuvádza.
 • Špecifiká vykazovania pri osobitných režimoch DPH (použitý tovar, cestovné kancelárie, platitelia s osobitnou úpravou uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru / služby.
 • Najčastejšie chyby pri zostavovaní kontrolného výkazu – opravné faktúry, „kombinované“ faktúry obsahujúce zároveň dodanie tovaru / služby a opravu základu dane, uvádzanie správnych dátumov v kontrolnom výkaze, vykazovanie údajov v nesprávnych častiach kontrolného výkazu.
 • Opravy chýb v kontrolnom výkaze (duplicitné faktúry, faktúry vystavené s nesprávnym dátumom dodania, zmena režimu DPH a zmena sadzby DPH).
 • Opravný a dodatočný kontrolný výkaz DPH.
 • Praktické príklady.


Súhrnný výkaz

 • Kto je povinný a kto nie je povinný podať súhrnný výkaz k DPH.
 • Za aké obdobie sa podáva súhrnný výkaz.
 • Zmena obdobia, za ktoré sa podáva súhrnný výkaz.
 • Obsahová náplň súhrnného výkazu.
 • Najčastejšie chyby pri zostavení SV k DPH (prijatie platby pred dodaním služby do iného členského štátu, odberateľ z iného členského štátu v procese prideľovania IČ DPH, dodanie tovaru do iného členského štátu, trojstranný obchod, call-off stock).
 • Opravy chýb v súhrnnom výkaze (nesprávne uvedené IČ DPH, chýbajúce dodávky tovarov / služieb, údaje vykázané v nesprávnom zdaňovacom období alebo údaje, ktoré nemali byť vykázané v súhrnnom výkaze vôbec).
 • Praktické príklady.
Poznámka k cene

V účastníckom poplatku je zahrnuté: online vysielanie školenia, študijné materiály, videozáznam, možnosť zaslať otázky počas školenia.

Kontaktná osoba

Petra Tužinská
0949 500 370
vzdelavanie@martintuzinsky.sk

Hodnotenie
Organizátor