Detail kurzu

ONLINE „SPOZNAJ SEBA A POCHOPÍŠ INÝCH“ osobnosti podľa Lumina Learning – Splash

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Porozumenie vlastnostiam osobnosti a rôznym teóriám osobnosti je užitočný spôsob, ako zlepšiť poznanie, motiváciu a správanie seba a iných, či už v blízkych vzťahoch alebo práci. Rôzne typy osobnosti hovoria o tom, že ľudia sú rôzny, každý má svoju hodnotu, určité schopnosti a kvality, môže sa v nich líšiť – porozumenie odlišností navzájom podporujú prístup k ľudom s patričným rešpektom. Existuje veľa rôznych a rozdielnych osobnostných modelov a teórií, a samozrejme, každý z nich ponúka iný pohľad na osobnosť človeka.

Cieľom workshopu je uvedomenie si vlastnej hodnoty, svojich kvalít a silných stránok. Nájsť oblasti, ktoré mi ukážu cestu, ako lepšie komunikovať a chápať iných ľudí, správanie iných ľudí a ako viesť s nimi konštruktívny dialóg.
Spoznanie seba zvyšuje úroveň nielen v komunikácii a riadení tímu ľudí v rôznych oblastiach biznisu ale aj na rôznych úrovniach postavenia. Na základe toho viete kvalitnejšie a efektívnejšie viesť porady, hodnotiace rozhovory, nastavovať motiváciu či iné procesy pri práci s ľuďmi. Zameriame sa na konkrétne kvality v rámci pracovného prostredia a pracovných
pozícií. Tento nástroj je východiskom pre sebapoznanie, definovanie potenciálu, talent manažmentu, výberu zamestnancov a kariérneho plánovania, poskytnutia spätnej väzby, rozvoj leadershipu, budovanie kultúry, otvorenej komunikácie a rozvoja
vlastného biznisu.

 

Obsah kurzu

• kvality a silné stránky osobnosti podľa Lumina Learning - Splash

• čo je to sebahodnota a uvedomenie si vlastnej seba-hodnoty
• prečo je to tak – ako to vnímam v jednotlivých sférach a plusy/mínusy
• aké sú moje skutočné kvality a ako sa prejavujú a čo s tým
• AKO A PREČO pochopiť konanie a správanie iných v procese
• moja sebareflexia(MA) a porovnanie na základe analýzy(MB)
• každý účastník získa dva typy osobnostných profilov, ktoré vzniknú počas workshopu

Jednotlivé kroky a uvedomenie si vlastnej sebahodnoty budú náplňou 3-hodinového workshopu. Pred workshopom dostanete
poznámky, pracovné listy a iné dôležité informácie.

Cieľová skupina

určené pre lídrov, manažérov, vedúcich tímov, vedúcich zamestnancov a záujemcov o osobný rozvoj a tých, ktorí chcú spoznať svoje kvality a efektívnejšie ich aplikovať do praxe
Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
0914 124580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor