Detail kurzu

Manažér kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č.69/2018 Z.z. a normy ISO/IEC 27001 a riadenia rizík v oblasti databázových a informačných systémov v prostredí intranetu a internetu

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

KURZ REALIZUJEME PREZENČNOU FORMOU V BRATISLAVE A AJ AKO WEBINÁR

Máte záujem sa stať certifikovaným manažérom kybernetickej bezpečnosti (Cyber Security Manager)?

Tento kurz obsahuje odporúčané požiadavky pre riadenie kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č.69/2018 Z.z.. Manažéri kybernetickej bezpečnosti sa zaoberajú riešením kybernetického bezpečnostného incidentu a majú za úlohu zabezpečiť všetky postupy súvisiace s oznamovaním, odhaľovaním, analýzou a reakciou na kybernetický bezpečnostný incident. Taktiež sú pre poskytovateľa digitálnej služby koordinačnou a komunikačnou osobou s NBÚ.

Bližšia špecifikácia webináru: Platforma pre webinár je zabezpečená a nevyžaduje si žiadne inštalácie. Prihlásite sa z práce alebo z domu, jednoducho pomocou linku, ktorý Vám pošleme na e-mail a stanete sa tak účastníkom školenia. Pomocou webinárovej platformy budete môcť klásť otázky cez mikrofón alebo diskutovať cez chat so školiteľom v reálnom čase.


Obsah kurzu

Naučíme vás pochopiť pravidlá a povinnosti vyplývajúce zo zákona č.69/2018 Z.z. Zákon o kybernetickej bezpečnosti a tiež eliminovať hrozby a riziká, ktorým bude čeliť manažér kybernetickej bezpečnosti. Kurz obsahuje praktické príklady pri odhaľovaní incidentov, prijímaní opatrení a súvisiacich povinností vyplývajúcich zo zákona.

Kurz obsahuje praktické informácie z pohľadu:

  • Audítora informačnej bezpečnosti
  • Špecialistu kybernetickú bezpečnosť

Kurz Manažéra kybernetickej bezpečnosti (CSM) spĺňa prísne medzinárodné požiadavky TÜV SÜD Group a je v súlade s NIST Framework a požiadavkami noriem radu ISO/IEC 27000.

Cieľová skupina

  • Manažéri IT oddelení, CISO, CIO alebo CRO
  • Vymenovaní DPO – Data protection officerov
  • Interní audítori ISO/IEC 27001
Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály.

Kontaktná osoba

Mgr. Lucia Horňáková
+421 903 580 019
lucia.hornakova@tuvsud.com

Hodnotenie
Organizátor