Detail kurzu

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 a zmeny v mzdovej učtárni v roku 2022 - 18.01.2022 - BRATISLAVA - lektor: Júlia Pšenková

ProFuturion accounting, s.r.o.

Popis kurzu

Praktické jednodňové školenie prináša návod na ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti a zhrnie legislatívne zmeny v sociálnom + zdravotnom poistení a mzdovej učtárni od 01.01.2022.

Chýbať nebudú ani praktické rady a odporúčania pre všetkých mzdových účtovníkov.

Lektor: Júlia Pšenková, odborníčka na mzdy a odvody

Obsah kurzu

Zákonník práce
 • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
 • príplatky ku mzde
 • rekreačné poukazy
 • príspevok na športovú činnosť detí
 • 13, 14. plat
 • ostatné zmeny


Sociálne poistenie

 • maximálny mesačný vymeriavací základ
 • maximálny denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu
 • ostatné zmeny
 • odvodová úľava


Zdravotné poistenie

 • odvodová úľava
 • odpočitateľná položka
 • ostatné zmeny


Daň zo závislej činnosti

 • nezdaniteľné časti dane
 • daňový bonus
 • príjmy oslobodené od dane
 • sadzba dane


Ročné zúčtovanie dane
 • lehoty
 • žiadosť o vykonanie
 • nezdaniteľné časti základu dane
 • daňový bonus na deti a úroky z úveru
 • výpočet
 • sadzba dane
Poznámka k cene

V účastníckom poplatku je zahrnuté: osobná účasť na školení, písacie potreby, tlačené študijné materiály, občerstvenie a obed.

Kontaktná osoba

Petra Tužinská
0949 500 370
vzdelavanie@martintuzinsky.sk

Hodnotenie
Organizátor