Detail kurzu

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2022 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti

Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava

Popis kurzu

Praktické jednodňové školenie prináša návod na ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti a zhrnie legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti.

Chýbať nebudú ani praktické rady a odporúčania pre všetkých. 

Lektor: Ing. Marcela Prajová

Obsah kurzu

PROGRAM SEMINÁRA:

1.       Príjmy zo závislej činnosti

 • -          zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti

 • -          príjmy vylúčené z predmetu dane

 • -          príjmy oslobodené od dane – napr. zmeny v súvislosti so stravovaním zamestnancov, oslobodené nepeňažné plnenie do 500 €

 • -          základ dane z príjmov zo závislej činnosti


2.       Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane

 • -          nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

 • -          nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)

 • -          nezdaniteľná časť základu dane – doplnkové dôchodkové sporenie

 • -          praktické príklady uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane

3.       Uplatnenie daňového bonusu – zmeny v roku 2022

 • -          uplatnenie daňového bonusu v období:

-          od 01.01.2022 do 30.06.2022

-          od 01.07.2022 do 31.12.2022

 • -          podmienky na uplatnenie daňového bonusu

 • -          preukazovanie nároku na daňový bonus

 • -          uplatnenie daňového bonusu pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň

 • -         praktické príklady uplatnenia daňového bonusu

4.       Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky

 • -          podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky

 • -          výpočet výšky daňového bonusu na zaplatené úroky

 • -          preukazovanie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky

 • -          praktické príklady uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky

5.       Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022

 • -          podmienky na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2022

 • -          žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň

 • -          lehoty v súvislosti s vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň

 • -          praktické príklady na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň

6.       Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

7.       Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti od 01.01.2023, napr.:

 • -          zmeny v uplatňovaní daňového bonusu

 • -    zmeny v uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane - príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu


Účastníci SEMINÁRA obdržia pracovný materiál.

Účastnícky poplatok:       75 € s DPH (62,50 € bez DPH)


Cieľová skupina

účtovníčky, administratívny pracovníci, konatelia, majitelia firiem
Poznámka k cene

v cene sú zahrnuté náklady na organizáciu seminára, pracovný materiál, režijné náklady a občerstvenie

Hodnotenie
Organizátor