Detail kurzu

Webinár: Obmedzenia pre dodávateľov a tovary z tretích krajín na trhu verejného obstarávania od marca 2022 - JUDr. Juraj Tkáč PhD.JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Novela zákona o verejnom obstarávaní zavádza od marca  2022 viacero zásadných noviniek. Na tomto webinári vám lektor JUDr. Juraj Tkáč PhD. predstaví novú právnu úpravu, ktorá obmedzuje účasť hospodárskych subjektov (uchádzačov, subdodávateľov, ale aj tretích osôb) z tzv. tretích krajín. Na to, či Veľká Británia po Brexite patrí medzi tretie krajiny, či môže verejný obstarávateľ určiť konkrétnu krajinu, z ktorej nechce dostávať ponuky alebo musí vybrať celú kategóriu tretích krajín, prípadne či je možné obmedziť aj dodanie napr. čínskeho tovaru, vám dá odpoveď prvý zo série webinárov, ktoré vám počas najbližších mesiacov budú postupne prinášať informácie k novele zákona, jej účinnosti i aktuálnemu dianiu vo verejnom obstarávaní.

Obsah kurzu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

  • Nová právna úprava obmedzenia účasti hospodárskych subjektov z tzv. tretích krajín – pre aké súťaže je uvedené možné použiť, ide o obmedzenie alebo zákaz účasti takýchto subjektov? Čo keď sa takýto subjekt prihlási aj tak do súťaže, vylučuje sa takáto ponuka alebo sa na ňu neprihliada? Dáva sa takéto obmedzenie do oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo do súťažných podkladov?
  • Ako zistím, ktoré sú tzv. tretie krajiny? Môže verejný obstarávateľ obmedziť len niektoré krajiny? Exotické referencie a obmedzenie predkladania referencií z tretích krajín.
  • Model, kedy verejný obstarávateľ neobmedzí účasť uchádzača z tretích krajín, ale skúma len ich ponuku – ako to prebieha? Ako a čo dať do súťaže v prípade tohto modelu?
  • Praktické prípady zo Slovenska a z ČR ohľadom uplatnenia inštitútu obmedzenia účasti hospodárskych subjektov z  tretích krajín.


Harmonogram

09,00 – 11,00 – prednáška spojená s diskusiou


Profil lektoraJUDr. Juraj Tkáč PhD.

Juraj Tkáč je Predsedom Únie profesionálov verejného obstarávania. Je autor a spoluautor viacerých odborných publikácií o verejnom obstarávaní (Veľký komentár k zákonu o verejnom obstarávaní, Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi a iné). Okrem publikačnej činnosti sa snaží aplikovať moderné prvky verejného obstarávania do slovenskej praxe – či už ako expert Implementačnej agentúry Ministerstva  práce sociálnych vecí a rodiny SR pre zefektívnenie účasti sociálnych podnikoch vo verejných obstarávaniach a tiež ako expert Slovak business agency pre napomáhanie účasti startupov vo verejnom obstarávaní, ale aj v rámci medzinárodných projektov o zelenom verejnom obstarávaní.


Cieľová skupina

pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma . . .

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 417053414
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor