Detail kurzu

Vzdelávanie detí s mentálnym znevýhodením v ZŠ

Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania

Popis kurzu

Diskutujme spolu o možnostiach vzdelávania žiakov s mentálnym znevýhodnením v bežných základných školách.

Obsah kurzu

Na webinári sa dozviete čo prinášajú nové legislatívne úpravy (novela školského zákona). Povieme si o inkluzívnych postupoch, nastavení IVP, výmene vzájomných skúseností zo škôl.

Webinár je realizovaný v spolupráci s Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

ŠKOLITELIA:

Zuzana Suchová

Vedie linku laickej podpory INKLULINKA, kde sa venuje najmä problematike vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením, kompenzačným príspevkom a ako postupovať pri komunikácii s úradmi. Realizuje sa aj v oblastiach: problém uzatvorenej vzdelávacej cesty pre deti s intelektuálnym znevýhodnením, sémanticko-pragmatický syndróm, porucha autistického spektra, inkluzívne vzdelávanie, presadzovanie práv detí so zdravotným znevýhodnením.

Viktor Križo, Inklucentrum

Je šíriteľom konceptu inkluzívneho vzdelávania postaveného na humanistickej psychológii slobody a zodpovednosti C. Rogersa, Maslovových B- a D-potrebách a modelu Nenásilnej komunikácie. Garantuje inovačné vzdelávanie v Inklucentre a lektoruje kurzy. V Slovenskej komore učiteľov advokuje tému demokratizácie v školách.


Cieľová skupina

  • pedagogickí a odborní zamestnanci škôl
  • pracovníci CPPPaP, centrá včasnej intervencie, laickí poradcovia
Certifikát Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované.
Hodnotenie
Organizátor