Detail kurzu

Popis kurzu

Kurz Excel – interaktívne dashboard reporty oboznámi účastníkov s moderným typom reportov, ktorý na jednej obrazovke a v prehľadnej forme zobrazuje všetky dôležité informácie o aktuálnej výkonnosti firmy, o jej obchodných procesoch, o stave projektov, o aktuálnej situácii trhu a všetkých ďalších dôležitých informáciách, ktoré napomáhajú manažérom k ich správnym rozhodnutiam.

Na kurze Vás naučíme:

 • ako zlepšiť kvalitu a dostupnosť jednotných informácií naprieč celou firmou,
 • ako si vybrať vhodné nástroje pre vytváranie dashboardov,
 • ako zadefinovať a vytvoriť profesionálny dashboard bez znalosti programovania,
 • ktoré sú najčastejšie chyby pri ich vytváraní a ako sa im vyvarovať.
 • ako prezentovať prehľadne spracované údaje formou grafov a tabuliek zahrnutých do dashboardu

Obsah kurzu

 • ÚVOD 
 • Definícia dashboardu?
 • Excel alebo špeciálne aplikácie pre tvorbu dashboardov?
 • Jednoduché pravidlá vytvárania dashboardov
 • Najčastejšie chyby pri vytváraní
 • NEVYHNUTNÉ TECHNIKY A NÁSTROJE EXCELU PRE DASHBOARDY
   
 • Podmienené formátovanie s využitím vzorcov
 • Tabuľky a kontingenčné tabuľky
 • DÁTOVÉ ZDROJE PRE TVORBU DASHBOARDOV
 • Príprava údajov pre rýchlu aktualizáciu a zmeny
 • Vyčistenie údajov – nekonzistentné údaje, duplicity
 • Pokročilé funkcie pre analýzy (vyhľadávacie, logické, agregačné)
   
 • Overovanie údajov, vytváranie zoznamov
 • Pomenovanie oblastí
 • GRAFY
 • Výber správneho grafu
 • Štandardné grafy a ich formátovanie
 • Moderné typy grafov, ich tvorba a využívanie pri interpretácii údajov (waterfall, cluster-stacted)
   
 • Použitie kriviek
 • Grafy s dynamickými menami
 • INTERAKTÍVNY DASHBOARD
 • Rýchle filtre (slicer)
 • Ovládacie prvky pre tabuľky a grafy
 • ZABEZPEČENIE DASHBOARDU
 • Ochrana hárku proti prepísaniu
 • Ochrana štruktúry zošita
 • PRAKTICKÉ VYTVORENIE DASHBOARDU

Cieľová skupina

IT kurz Excel - interaktívne dashboard reporty je určený predovšetkým manažérom, ekonómom, účtovníkom a marketingovým pracovníkom, ktorí analyzujú veľké množstvo údajov a vizualizujú ich formou tabuliek a grafov.

Kurz je určený tiež pre všetkých tých, ktorí chcú dostať informačnú hodnotu svojich reportov na vyššiu úroveň.

POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VEDOMOSTI:

Požadovaná je praktická znalosť programu MS Excelu na pokročilej úrovni.

Predpokladá sa znalosť vytvárania a formátovania grafov, základné pravidlá vytvárania vnorených funkcií, kontingenčných tabuliek a tiež podmieneného formátovania.

Certifikát Osvedčenie spoločnosti IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o. o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

Cena kurzu zahŕňa: občerstvenie (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie), osvedčenie, ktoré je potvrdením absolvovania počítačového školenia, sadu neriešených príkladov, študijný materiál spoločnosti IVIT, vypracovaný v slovenskom jazyku.

Kontaktná osoba


+421 902904242
porubsky@ivit.sk

Hodnotenie
Organizátor