Detail kurzu

Excel - základy (Interaktívny online kurz s lektorom naživo)

IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

Popis kurzu

Počítačový kurz Excel – základy oboznámi účastníkov s prostredím programu MS Excel a tiež s princípmi práce so základnými nástrojmi tohto programu.
Účastníci kurzu sa naučia vytvárať a upravovať tabuľky, vkladať údaje, používať jednoduché vzorce a funkcie, vytvárať a upravovať základné typy grafov a získajú potrebné zdatnosti pre prípravu tlače.

Obsah kurzu

 • SPUSTENIE APLIKÁCIE A POPIS PROSTREDIA EXCEL
 • Spustenie a ovládanie programu MS Excel
 • Vysvetlenie základných pojmov
   - zošit, hárok, bunka
   - pole názvov, vzorcový panel, názvy riadkov, stĺpcov a buniek
   - stavový riadok
   
 • Pohybovanie sa v hárku, medzi hárkami i medzi súbormi
 • Možnosti prispôsobenia pracovného prostredia
 • Používanie nástroja Lupa
 • Návrat vykonaných akcií

 • PRÁCA SO SÚBORMI
 • Vytváranie nových súborov a ich uloženie
 • Otvorenie už existujúcich súborov
 • Zabránenie zmenám v konečnej verzii súboru

 • ZÁKLADNÁ PRÁCA S HÁRKAMI
 • Vytvorenie nového hárku
 • Premenovanie a odstránenie existujúceho hárku
 • Kopírovanie a presun hárkov

 • ZÁKLADY PRÁCE S TABUĽKAMI V EXCELI
 • Výber (označovanie) a pohyb v súvislej i nesúvislej oblasti buniek 
 • Vkladanie (písanie) textu, čísel a dátumov do buniek
 • Tvorba jednoduchých radov a dynamické dopĺňanie údajov
 • Kopírovanie a vkladanie obsahu buniek v rámci hárku i medzi hárkami 
 • Vymazávanie obsahu buniek
 • Úprava obsahu buniek
 • Úprava výšky riadkov a šírky stĺpcov
 • Vkladanie a odstraňovanie riadkov a stĺpcov

 • VZORCE A FUNKCIE V EXCELI
 • Tvorba základných vzorcov (základne matematické operácie, tvorba odkazov na bunky) 
 • Štandardné funkcie (SUM, AVERGE, COUNT, MIN, MAX)
 • Kopírovanie vzorcov a funkcií
 • Použitie rýchlej analýzy k vytvoreniu vzorcov (2013)

 • FORMÁTOVANIE TABULIEK
 • Možnosti nastavenia požadovaného vzhľadu tabuliek
 • Formátovanie obsahu buniek (vlastnosti písma, zarovnanie údajov, farba písma a pozadia) 
 • Nastavenie požadovaného formátu číselných hodnôt (formát meny, počet desatinných čísel, percentuálna hodnota) 
 • Formátovanie orámovania  tabuľky
 • Automatický formát tabuliek s využitím motívov
 • Možnosti vymazávania nastaveného formátu buniek

 • PRÁCA S ÚDAJMI V TABUĽKE
 • Zoradenie údajov v tabuľke podľa jedného údaju
 • Filtrovanie údajov v tabuľke pomocou jednoduchého filtra
 • Použitie riadka súčtu

 • TVORBA A ÚPRAVA GRAFU
 • Základné princípy tvorby grafu
 • Výber typu grafu
 • Formátovanie grafu pomocou automatických štýlov
 • Zmena rozsahu dát pre graf, filtrovanie v grafe
 • Zmena typu, veľkosti a umiestnenia grafu
 • Vytvorenie a úprava nadpisu grafu
 • Pridanie mriežky, legendy, popisov a tabuľky údajov do grafu
 • Možnosti premiestnenia grafu

 • PRÍPRAVA NA TLAČ A TLAČENIE
 • Výber oblasti na tlač (graf, tabuľka, hárok)
 • Kontrola súboru pred tlačou (náhľad)
 • Nastavenie výšky a šírky okrajov stránky
 • Zmena orientácie stránky (na výšku, na šírku)
 • Nastavenie počtu kópií

Cieľová skupina

IT kurz Excel – základy je určený pre všetkých, ktorí majú záujem oboznámiť sa s prostredím a základnými nástrojmi najrozšírenejšieho tabuľkového programu a zároveň tak získať kvalitný základ pre jeho využívanie aj v prípadnej každodennej praxi.

POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VEDOMOSTI: 
Požadované sú základné počítačové znalosti.
Ovládanie práce s klávesnicou, myškou, činnosti spojené s operačným systémom Windows.

FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti:
Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás, radi ho pripravíme a prispôsobíme Vašim predstavám, potrebám a možnostiam - kontaktujte nás pre  bližšie info (ivit.sk) »»»  

Certifikát Osvedčenie spoločnosti IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o. o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

K online školeniu pridávame 1 hodinu NAVYŠE a ZADARMO. V cene školenia je OSVEDČENIE o absolvovaní, ŠTUDIJNÝ MATERIÁL v slovenskom jazyku a SADA PRÍKLADOV pre účastníkov, prostredníctvom ktorých budú lektorom preberané jednotlivé témy školenia.

Kontaktná osoba


+421 902904242
porubsky@ivit.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať