Detail kurzu

Access - základy tvorby databáz (Interaktívny online kurz s lektorom naživo)

IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

Popis kurzu

Počítačový kurz Access – základy tvorby databáz oboznámi účastníkov s databázovým programom MS Access, s jeho nástrojmi a základnými postupmi tvorby databáz v tomto programe.

Absolventi kurzu sa naučia používať a navrhovať základné databázové objekty, vkladať a upravovať údaje, vytvárať formuláre, vyhľadávať a riadiť údaje pomocou filtrov a dotazov, ako aj vytvárať jednoduché tlačové zostavy.

Obsah kurzu

ÚVOD DO RELAČNÝCH DATABÁZ

 • Čo je databáza
 • Prečo MS Access?

ÚVOD DO MS ACCESS

 • Popis základných pojmov
 • Popis prostredia MS Access
 • Popis jednotlivých objektov databáz
 • Pohybovanie sa medzi objektmi databázy
 • Využitie pomocníka programu Access

PRÁCA S TABUĽKAMI

 • Zásady vytvárania tabuliek
 • Návrhové zobrazenie
 • Popis typov údajov a vlastností polí
 • Primárny kľúč, indexy
 • Import údajov z externého zdroja
 • Export tabuliek do programu MS Excel

RELÁCIE MEDZI TABUĽKAMI

 • Metodika tvorby relačných vzťahov
 • Typy relačných vzťahov a pravidlá ich použitia
 • Definovanie vzťahov
 • Vytváranie a úprava relácií
 • Referenčná integrita

PRÁCA S ÚDAJOVÝM HÁRKOM

PRÁCA S VÝBEROVÝMI DOTAZMI

 • Účel a využitie výberových dotazov
 • Vytváranie výberových dotazov
 • Definovanie kritérií a obmedzujúcich podmienok pre zobrazenie údajov
 • Použitie kritérií pre číselné, dátumové aj textové polia
 • Definovanie logických podmienok AND, OR, NOT
 • Používanie klauzuly LIKE a zástupných znakov
 • Zoraďovanie a filtrovanie údajov
 • Výber údajov z jednej i z viacerých tabuliek
 • Prehľadávanie viacerých tabuliek
 • Podrobný a súhrnný dotaz
 • Výpočty v dotazoch a použitie základných funkcií

PRÁCA S FORMULÁRMI

 • Úvod do formulárov
 • Režimy zobrazenia formulárov
 • Tvorba jednoduchých formulárov
 • Prehľad dostupných ovládacích prvkov
 • Základné vlastností formulárov
 • Skrývanie a zobrazovanie prvkov formulárov
 • Praktické využitie rôznych typov formulárov
 • Grafická úprava formulárov

PRÁCA SO ZOSTAVAMI

 • Štruktúra a využitie zostáv
 • Metodika tvorby jednoduchých zostáv
 • Výber zdrojových údajov pre tvorbu zostáv
 • Zoraďovanie/zos­kupovanie údajov v zostave
 • Spôsoby formátovania zostáv
 • Režimy zobrazenia zostáv

SPOLUPRÁCA S PROGRAMAMI MS OFFICE

DISKUSIA O VYUŽITÍ MS ACCESS V PRAXI

Cieľová skupina

IT kurz Access – základy tvorby databáz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú zoznámiť s nástrojmi programu MS Access a spoznať princípy tvorby databáz v tomto programe.

POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VEDOMOSTI:

Vyžadujú sa základné znalosti práce s programom Word a Excel (získané absolvovaním kurzov Word - základy a Excel - základy, prípadne porovnateľné zdatnosti získané praxou).

FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti:
Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás, radi ho pripravíme a prispôsobíme Vašim predstavám, potrebám a možnostiam - kontaktujte nás pre  bližšie info (ivit.sk) »»» 

Certifikát Osvedčenie spoločnosti IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o. o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

V cene školenia je OSVEDČENIE o absolvovaní, ŠTUDIJNÝ MATERIÁL v slovenskom jazyku a SADA PRÍKLADOV pre účastníkov, prostredníctvom ktorých budú lektorom preberané jednotlivé témy školenia.

Kontaktná osoba


+421 902904242
porubsky@ivit.sk

Hodnotenie
Organizátor