Detail kurzu

Excel - kontingenčné tabuľky pre pokročilých (Interaktívny online kurz s lektorom naživo)

IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

Popis kurzu

Absolvovaním počítačového kurzu Excel – kontingenčné tabuľky pre pokročilých budú jeho účastníci, ktorí už ovládajú základné princípy práce s kontingenčnými tabuľkami a chcú si svoje doterajšie vedomosti rozšíriť o znalosti práce s ich pokročilými nástrojmi, schopní aj bez znalosti programovania uskutočniť rozsiahle analýzy údajov a prehľadne ich prezentovať.

Obsah kurzu

 • PRÁCA S KONTINGENČNOU TABUĽKOU - OPAKOVANIE
 • Kontrola údajov pred analýzou
 • Vytvorenie základnej kontingenčnej zostavy
 • Zmena súhrnnej funkcie
 • Typy zobrazenia kontingenčnej tabuľky

 • VYTVORENIE KONTINGENČNEJ TABUĽKY Z VIACERÝCH TABULIEK POMOCOU DÁTOVÉHO MODELU
  (OD MS EXCEL 2013)
   
 • Vytvorenie dátového modelu medzi tabuľkami v zošite
 • Vytvorenie kontingenčnej tabuľky z dátového modelu
 • Funkcia jedinečného počtu v kontingenčnej tabuľke
 • Alternatíva - Využitie funkcie Vlookup

 • FORMÁTOVANIE KONTINGENČNEJ TABUĽKY
 • Vytvorenie vlastného formátu kontingenčnej tabuľky
 • Nastavenie prednastaveného rozloženie tabuľky (2016)
 • Použitie podmieneného formátu
 • Zobrazenie hodnôt bez údajov
 • Odstránenie starých položiek
 • Opakovanie popisov (2013)

 • PREZENTÁCIA ČÍSELNÝCH ÚDAJOV V KONTINGENČNÝCH TABUĽKÁCH 
 • Premenovanie a formátovanie polí a položiek
 • Zoskupovanie údajov – dátumové, číselné, textové
 • Rôzne dátumové zoskupenia pre dve kontingenčné tabuľky

 • VÝPOČTY V KONTINGENČNEJ TABUĽKE
 • Práca s poľami v dátovej oblasti
 • Celkové súčty a čiastočné súhrny
 • Možnosti výpočtov v medzisúčtoch
 • Využitie vlastnosti zobrazenie „zobraziť ako ...“
 • Výpočtové polia a výpočtové položky
 • Rôzne možností nastavenia pre údajové výpočtové polia
  – percentá, počty 
 • Výpočet jedinečných hodnôt (dátový model)
 • Výpočet za fiškálny rok
 • Výpočty nadväzujúce na kontingenčnú tabuľku –GETPIVOTDATA
   
 • ZORAĎOVANIE A FILTROVANIE ÚDAJOV V KONTINGENČNÝCH TABUĽKÁCH 
 • Zoraďovanie údajov s využitím vlastných zoznamov
 • Filtrovanie s využitím zástupných symbolov
 • Viacnásobné filtre
 • Zobrazenie celkového súčtu bez ovplyvnenia filtra
 • Vytvorenie zostáv na základe poľa vo filtri zostavy

 • KONFIGURÁCIA MOŽNOSTÍ KONTINGENČNEJ TABUĽKY
 • Uloženie údajov s rozložením tabuľky
 • Povolenie hĺbkovej analýzy údajov
 • Aktualizácia tabuľky pri jej otvorení
 • Obnovenie údajov po stanovenom čase
 • Ochrana údajov a obmedzenia práce s kontingenčnou tabuľkou

 • VYTVÁRANIE A SPRÁVA ZDROJOVÝCH ÚDAJOV
 • Identifikácia a zmena platných zdrojov údajov
 • Tvorba zdrojových údajov z rozsahov s relačnými vzťahmi – dátový model 2013 
 • Tvorba zdrojových údajov pomocou dotazu (PowerQuery, Získaj a transformuj) 
 • Konfigurácia kontingenčných tabuliek nad externým zdrojom údajov 
 • Automatické zabezpečenie synchronizácie importovaných údajov
 • Eliminácia duplicít po importe údajov

 • PREDSTAVENIE NÁSTROJOV BI V EXCELI – ČASOVÁ REZERVA
 • zapnutie doplnkov (add-ins) v Exceli
 • Power Query - nástroj na pripojenie údajov a ich transformáciu
 • Power Pivot - nástroj na pokročilú prácu s údajmi v kontingenčných tabuľkách 
 • Power View - nástroj na vizualizáciu údajov primárne určený pre Power Pivot 
 • Power Map - nástroj na vizualizáciu v 3d pre geografické a časové údaje 

Cieľová skupina

IT kurz Excel – kontingenčné tabuľky pre pokročilých je určený pre skúsených používateľov programu Excel, ktorí už s kontingenčnými tabuľkami pracujútzn. vedia vytvoriť kontingenčné tabuľky s viacerými sumarizačnými funkciami a zaujímajú sa o ďalšie možnosti využitia alebo automatizácie výpočtov pomocou kontingenčných tabuliek.

POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VEDOMOSTI: 
Požadované sú znalosti znalosti práce s kontingenčnými tabuľkami na úrovni kurzu Excel - kontingenčné tabuľky - základy, prípadne porovnateľné vedomosti získané praxou.

FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti:
Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás, radi ho pripravíme a prispôsobíme Vašim predstavám, potrebám a možnostiam - kontaktujte nás pre  bližšie info (ivit.sk) »»»  

Certifikát Osvedčenie spoločnosti IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o. o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

V cene školenia je OSVEDČENIE o absolvovaní, ŠTUDIJNÝ MATERIÁL v slovenskom jazyku a SADA PRÍKLADOV pre účastníkov, prostredníctvom ktorých budú lektorom preberané jednotlivé témy školenia.

Kontaktná osoba


+421 902904242
porubsky@ivit.sk

Hodnotenie
Organizátor