Detail kurzu

Excel pre ekonómov a účtovníkov (Interaktívny online kurz s lektorom naživo)

IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

Popis kurzu

Kurz Excel pre ekonómov a účtovníkov sa venuje modelovaniu a simulácii reálnych ekonomických situácií v prostredí programu MS Excel.
Riešením prípadových štúdií pomáha riešiť problémy a úlohy, s ktorými sa firemní ekonómovia, účtovníci, obchodníci a tiež manažéri vo svojej praxi stretávajú.

Riešením prípadových štúdií z oblasti ekonomiky a financií si osvojíte nástroje a funkcie potrebné pre zvládnutie efektívnej analýzy dát, pre ich efektívne a prehľadné prezentovanie a tiež pre zvládnutie tvorby zložitejších modelov a prehľadov.

Obsah kurzu

 • PRISPÔSOBENIE PRACOVNÉHO PROSTREDIA A APLIKÁCIE
 • vytvorenie vlastných kariet, nastavenie pásu nástrojov (2010)
 • možnosti nastavenia zobrazenia (lupa, zobrazenie dvoch hárkov jedného zošita na jednej obrazovke atď.)

 • FUNKCIE V PRÍKLADOCH A ICH VYUŽITIE V NÁSTROJOCH EXCELU
   
 • vyhľadávacie a databázové funkcie:
 • INDIRECT
 • VLOOKUP, INDEX
 • DSUM, DMAX, DMIN, DCOUNT, DAVERAGE

 • logické funkcie:
 • IF, IFERROR, AND, OR, NOT – logické funkcie

 • dátumové a časové funkcie:
 • TODAY, NOW, YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, NETWORKDAYS, WORKDAY, HOUR

 • finančné a analytické funkcie:
 • FV, PV, NPER, PMT, IPMT, RATE

 • štatistické funkcie:
 • SUMIF, COUNTIF – podmienené výpočty
 • GROWTH, FORECAST, TREND – prognózy budúceho vývoja

 • kontrola a odstránenie chýb vo vzorcoch a funkciách
 • využitie funkcií pri filtrovaní a podmienenom formátovaní

 • ROZHODOVANIE S VYUŽITÍM NÁSTROJOV EXCELU
 • základné pravidlá pri tvorbe rozsiahlych, resp. zložitých modelov

 • citlivostná analýza:
 • vplyv jednej alebo viacerých vstupných hodnôt modelu na výsledné ekonomické ukazovatele
   
 • hľadanie riešenia:
 • hľadanie vstupnej hodnoty modelu pre získanie požadovaného výsledku
   
 • optimalizácia zložitých problémov pomocou Riešiteľa:
 • zistenie vstupných hodnôt modelu pre získanie optimálneho výsledku (minimalizácia, resp. maximalizácia ekonomických ukazovateľov) 
 • zistenie vstupných hodnôt modelu pre získanie stanoveného výsledku (dosiahnutie požadovaných hodnôt ekonomických ukazovateľov)
   
 • scenárová analýza:
 • porovnávanie rôznych variantov výsledkov
 • využitie scenárov pre efektívnejšiu prácu v meniacich sa modeloch 
 • viackriteriálne rozhodovanie
 • výber najlepšieho variantu na základe stanovených preferencií

 • KONTINGENČNÉ TABUĽKY A GRAFY
 • rekapitulácia základných postupov tvorby a spracovania KT
 • prezentácia číselných údajov v KT
 • pokročilé formátovanie KT
 • vytvorenie výpočtových polí a výpočtových položiek
 • zobrazenie výpočtových polí vo formáte percent
 • zoskupovanie a filtrovanie dát
 • kontingenčné grafy v Exceli

 • IMPORT A EXPORT
 • základné spôsoby importu externých údajov v Exceli
 • riešenie problémov pri importe údajov (rozdelenie údajov do viacerých stĺpcov, problémy s dátumami, desatinnými čiarkami/bodkami, atď.) 
 • synchronizácia údajov

 • GRAFICKÁ ANALÝZA ÚDAJOV
 • grafy (krivky) v jednej bunke
 • nastavenie vedľajšej osi
 • zobrazenie skrytých a prázdnych buniek v grafe
 • grafická analýza Cash-Flow (stĺpcový, čiarový, vodopádový graf) 
 • Paretova metóda, ABC analýza

 • ÚVOD DO TVORBY MAKIER A FORMULÁROVÉ PRVKY
 • záznam makra
 • zoznam, zaškrtávacie políčko, prepínač, posuvníky, atď.
 • väzba formulárových prvkov na výpočty

Cieľová skupina

IT kurz Excel pre ekonómov a účtovníkov je určený pre všetkých, ktorí si chcú uľahčiť a zefektívniť tvorbu analýz a podporiť rozhodovanie s využitím nástrojov Excelu, ktorí potrebujú získať údaje z rôznych ekonomických aplikácií (napr. programov pre spracovanie účtovníctva, financií a pod.) a ďalej ich spracovávať pre interné použitie v aplikácii Excel.
Určený je tiež pre všetkých tých, ktorí si radi rozšíria obzor, prípadne hľadajú zjednodušenie svojich analýz a postupov.

POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VEDOMOSTI:

Vyžadujú sa užívateľské znalosti práce s programom v MS Excel na stredne pokročilej úrovni (predpokladá sa, že záujemca o dané školenie už nemá problém s tvorbou a úpravou tabuliek v Exceli, ovláda tvorbu vzorcov i funkcií a pozná tiež základné princípy práce s kontingenčnými tabuľkami).

FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti:

Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás, radi ho pripravíme a prispôsobíme Vašim predstavám, potrebám a možnostiam - kontaktujte nás pre  bližšie info (ivit.sk) »»»  

Certifikát Osvedčenie spoločnosti IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o. o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

K online školeniu pridávame 2 hodiny NAVYŠE a ZADARMO. V cene školenia je OSVEDČENIE o absolvovaní, ŠTUDIJNÝ MATERIÁL v slovenskom jazyku a SADA PRÍKLADOV pre účastníkov, prostredníctvom ktorých budú lektorom preberané jednotlivé témy školenia.

Kontaktná osoba


+421 902904242
porubsky@ivit.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať