Detail kurzu

Webinár: Legislatívne zmeny v personálnej a mzdovej agende od 1. 1. 2022

Akadémia vzdelávania Zvolen

Popis kurzu

ONLINE  VZDELÁVANIE

Harmonogram

09:00 – 11:00 prednáška

11:00 – 11:30 prestávka

11:30 – 14:30  prednáška spojená s diskusiou

Obsah kurzu

Program

Zákonník práce

 • minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
 • mzdové zvýhodnenia a ich sadzby
 • zvýšená výmera dovolenky a jej výpočet
 • stravovanie zamestnancov od 1.1.2022
 • nový výpovedný dôvod – vek 65 rokov

Zákon o sociálnom poistení

 • maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného
 • sadzby poistného (aj v spojitosti so zavedením „kurzarbeit“)
 • nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN
 • zrušenie pandemickej PN
 • zrušenie odvodovej úľavy pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných
 • zavedenie elektronického potvrdzovania dočasnej PN
 • zmeny v oznamovacích povinnostiach

Zákon o zdravotnom poistení

 • minimálny vymeriavací základ pre platenie preddavkov na poistné
 • sadzby preddavkov na poistné
 • zrušenie odvodovej úľavy pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných
 • zmeny v oznamovacích povinnostiach
 • Zákon o dani z príjmov

  • daňové veličiny od 1.1.2022
  • sadzba dane
  • daňový bonus na dieťa
  • daňový bonus na úroky
  • ročné zúčtovanie dane – termíny, nezdaniteľné časti, postup pri spracovaní RZDP – zmeny

  Zmeny vo výpočte exekučných zrážok od 1.1.2022

  Diskusia

  Bonusy

  Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

  Videozáznam z webinára na 30 dní


  AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
  Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

  Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
  V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka 

Cieľová skupina

Webinár s Ing. Martinou Švaňovou vás prevedie najhlbšími zákutiami legislatívnych zmien v personálnej a mzdovej agende od 1. 1. 2022. Hneď na úvod sa oboznámite s novinkami v Zákonníku práce, následne v zákone o sociálnom poistení, rovnako tak v zákone o zdravotnom poistení a v neposlednom rade v zákone o dani z príjmov. Na konci webinára budete poznať všetky mzdové veličinysadzby dane aj nové pravidlá pre odvodové úľavyPNmaterskú či inú dovolenku. Samostatne zvládnete taktiež vypočítať exekučné zrážky (podľa nových predpisov v roku 2022), uplatniť všetky daňové bonusy, ktoré nám legislatíva ponúka, ako aj samostatne spracovať ročné zúčtovanie dane.

Hodnotenie
Organizátor