Detail kurzu

Popis kurzu

Počítačový kurz PowerPoint pre pokročilých kladie dôraz na efektívne využitie nástrojov a funkcií programu PowerPoint za účelom vedieť vytvárať a spravovať pokročilé prezentácie.


Účastníci počítačového kurzu MS PowerPoint pre pokročilých sa okrem iného naučia:
 

 • ako správne navrhnúť rozsiahlejšie prezentácie,
 • ako pracovať s predlohou snímky pri tvorbe prezentácií,
 • ako pracovať s rôznymi objektami v programe PowerPoint (tabuľka, graf, zvuk, video, hypertextové odkazy...), 
 • ako správne nastaviť animácie a prechody použitých objektov i samotných snímok,
 • ako vytvárať dynamické prepojenia na iné programy, 
 • ako správne využiť prezentačný mód pri samotnej prezentácií,
 • aké sú možnosti spravovania hotových prezentácií.

Obsah kurzu

NÁVRH PREZENTÁCIE

 • Metodika návrhu rozsiahlejších prezentácií
 • Použitie snímok z iných prezentácií
 • Použitie osnovy na vytvorenie snímok
 • Vytvorenie sumáru z prezentácie, zo sekcie

VÝSTUPY PREZENTÁCIE

 • Balík prezentácie pre CD a jeho použitie
 • Vytvorenie videa z prezentácie
 • Rozloženie prezentácie ako samostatné obrázky
 • Vytvorenie dynamických podkladov pre program Word

REVÍZIA A KONTROLA

 • Opätovná kontrola prezentácie
 • Porovnanie a zlučovanie prezentácií
 • Používanie komentárov
 • Jazyková kontrola prezentovania s Trénerom prezentácie (Presenter Coach) PowerPoint online
   

PREDLOHA SNÍMKY

 • Funkcia predlohy
 • Rozdiel medzi motívom a predlohou
 • Typy predlôh (snímka, podklady, poznámky)
 • Vytvorenie vlastných rozložení na snímkach
 • Grafické prvky v predlohe
 • Nastavenie animácií v predlohe

ŠABLÓNA

 • Vytvorenie šablóny dokumentu
 • Rozdiel medzi predlohou, šablónou a motívom

PRÁCA S OBJEKTAMI

 • Použitie nástroja Tabla výberu
 • Pokročilá práca s tvarmi – vlastné tvary a ikony, 3D objekty
 • Pokročilá práca s obrázkami
 • Použitie písania
 • Zmena nastavenia textu v tvaroch
 • Pokročilé nastavenia objektov SmartArt
 • Úpravy objektov pomocou galérie štýlov

PREPOJENIE

 • Vložené objekty z programu Excel (tabuľka, graf)
 • Vkladanie objektov – rozdiel medzi Vložiť a Vložiť špeciálne
 • Dynamické prepojenie objektov
 • Hypertextové odkazy
 • Tlačidlá akcie/ akcie

PRÁCA SO ZVUKOM A VIDEOM

 • Vkladanie multimediálnych objektov do prezentácie a pravidlá práce s nimi 
 • Možnosti nastavenia
 • Vytvorenie hovoreného slova v prezentácii
 • Vytvorenie automatických titulkov

ZLEPŠENIE VZHĽADU PREZENTÁCIE

 • Nástroje programu PowerPoint (Vyhľadávanie, Návrh dizajnu)
 • Doplnky programu PowerPoint

ANIMÁCIE A PRECHODY

 • Animácia písania
 • Kombinovanie animácií
 • Použitie prechodu Morph
 • Kontrola časovania

PREZENTAČNÝ MOD

 • Zoom počas prezentácie
 • Vlastné prezentácie
 • Nastavenia vlastnosti prezentácie
 • Skryté snímky

SPRÁVA PREZENTÁCIE

 • Nastavenia prostredia
 • Kontrola kompatibility súboru
 • Zabezpečenie súboru
 • Digitálny podpis
 • Možnosti zdieľania súboru

Cieľová skupina

IT kurz PowerPoint pre pokročilých je určený pre užívateľov so základnými znalosťami práce v prezentačnom programe Microsoft PowerPoint, ktorí sa chcú naučiť naplno využívať jeho možnosti.

POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VEDOMOSTÍ:

 • Požadované sú znalosti práce s programom PowerPoint získanými účasťou na školení PowerPoint – mierne pokročilý, prípadne zrovnateľné znalosti získané praxou.

FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti:
Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás, radi ho pripravíme a prispôsobíme Vašim predstavám, potrebám a možnostiam - kontaktujte nás pre  bližšie info (ivit.sk) »»» 

Certifikát Osvedčenie spoločnosti IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o. o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

Cena kurzu zahŕňa: občerstvenie (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie), osvedčenie, ktoré je potvrdením absolvovania počítačového školenia, sadu neriešených príkladov, študijný materiál spoločnosti IVIT, vypracovaný v slovenskom jazyku.

Kontaktná osoba


+421 902904242
porubsky@ivit.sk

Hodnotenie
Organizátor