Detail kurzu

Ďieťa s poruchami učenia - pre pedagógov ZŠ

Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania

Popis kurzu

Novinka v ponuke. Reagujeme na Váš dopyt po webinári pre pedagogických zamestnancov zameraný na vývinové poruchy učenia.

Obsah kurzu

Na webinári sa dozviete o rozmanitosti výchovno-vzdelávacích potrieb detí s VPU. Budeme sa venovať téme spolupráce učiteľa/učiteľky s asistentom/kou. Možnosti spolupráce so školským podporným tímom. Špeciálnopedagogické minimum k VPU – vývinovým poruchám učenia. Formy práce s dieťaťom s VPU. 

Lektorky:

Vladimíra Ďurčová, pôsobí ako školský špeciálny pedagóg na základnej škole v Pliešovciach, zároveň v Edu-spec – centrum špeciálnopedagogického vzdelávania vo Zvolene, ktorého je zakladateľka. V minulých rokoch účastníčka programu Škola inkluzionistov, tento rok pôsobí ako externá  lektorka pre tento projekt z Nadácie pre deti Slovenska. 

Lucia Kubíny absolvovala štúdium špeciálnej pedagogiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku a na Univerzite Jána Amosa Komenského v Prahe. Pôsobí ako školská špeciálna pedagogička a ako lektorka v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Venuje sa témam komunikácie v inkluzívnom tíme a supervízii pedagogických asistentov.  Podporuje školy a organizácie v nastavovaní stratégií scitlivovania voči rozmanitosti.

Cieľová skupina

  • učitelia/učiteľky 1. a 2. stupňa ZŠ
Certifikát Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať 10 webinárov s označením akreditované.
Hodnotenie
Organizátor