Detail kurzu

Tréning sociálnych manažérskych zručností - emočná inteligencia, efektívna komunikácia a riešenie konfliktov pre manažérov.

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Srdečne Vás pozývame na tréning sociálnych manažérskych zručností, ktorý sa uskutoční v krásnom prostredí Vysokých Tatier s týmto obsahom:

  • Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov pre manažérov a lídrov - čo podporuje a naopak, čo blokuje našu komunikáciu na pracovisku, ako sa vyhnúť komunikačným chybám, ako správne podávať spätnú väzbu a konštruktívnu kritiku,

  • Základné personálne kompetencie emočnej inteligencie (EQ) manažéra a lídra – sebauvedomenie si vlastných silných stránok a hodnôt, sebakontrola, zvládanie stresu, odolnosť pri prekonávaní prekážok a prijímaní zmien,
  • Základné sociálne kompetencie emočnej inteligencie manažéra/lídra - komunikačné zručnosti efektívneho manažéra a lídra - ako vhodne komunikovať, prejaviť  empatiu, motivovať svojich ľudí a budovať tímovú spoluprácu, podávať spätnú väzbu, konštruktívne kritizovať a riešiť konflikty... 

  • Ako zvládať stres a zvýšiť svoju odolnosť pri prekonávaní prekážok a zvládaní zmien. Možnosti bezprostrednej revitalizácie síl. Účinné techniky na uvoľnenie sa a nadobudnutie energie a zmiernenie stresu.

Obsah kurzu

Program:

1. deň

  • Registrácia účastníkov: 14:30 hod.
  • 1. časť kurzu: 15:00 hod. - 19:00 hod.
2. deň
2. časť kurzu: 9:00 - 16:00 hod.

Cieľová skupina

Manažéri/lídri.
Certifikát Absolvovaním tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o., ihneď po ukončení na mieste konania tréningu. Poznámka k cene

Účastnícky poplatok zahŕňa: všetky študijné a pracovné materiály, občerstvenie (snack, nealko, teplé nápoje počas kurzu), 1 x obed, 1 x večera. Ubytovanie v cene kurzu nie je zahrnuté.

Kontaktná osoba


0905172880
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor