Detail kurzu

VIDEOŠKOLENIE: Transferové oceňovanie, dokumentácia k TO na konkrétnom príklade

sféra, a.s.

Popis kurzu

VIDEOŠKOLENIE sa zaoberá problematikou transferového oceňovania a  dokumentácie k transferovému oceňovaniu na konkrétnom príklade. 


Obsah kurzu


1/ Význam dokumentácie k transferovému oceňovaniu

  • Kto a v akom rozsahu má vypracovať dokumentáciu k transferovému oceňovaniu, nadväznosť na usmernenie MF SR č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

2/ Analýza funkcií a rizík, jej význam a dopad na tvorbu transferovej ceny, ich interpretácia v dokumentácii

3/  Výber vhodnej metódy transferového oceňovania

  • Tradičné metódy a ziskové metódy transferového oceňovania (ako sa uplatňujú, silné a slabé stránky, príklady)

4/ Porovnávacia analýza a jej jednotlivé kroky

  • Časté problémy a chyby pri porovnávacej analýze
  • Čo znamená, že transakcie sú porovnateľné
  • Aké základné aspekty je potrebné si pri porovnávaní závislých a nezávislých transakcií všímať (tzv. faktory porovnateľnosti, napr. zmluvné podmienky, ekonomické podmienky, funkcie a riziká) a ako tieto aspekty vplývajú na transferovú cenu?

5/ Obsah dokumentácie s ohľadom na rôzne typy transakcií

  • transakcie s majetkom (hmotným a nehmotným majetkom)
  • finančné transakcie
  • službové transakcie

6/ Príklad na zostavenie základnej a skrátenej dokumentácie

7/ Dokumentácia a povolenie korešpondujúcej úpravy

Cieľová skupina

účtovníčky/účtovníci, ekonómky/ekonómovia
Poznámka k cene

Videoškolenie pre 1 osobu k dispozícii po dobu 90 kalendárnych dní, študijné materiály v PDF.

Hodnotenie
Organizátor