Detail kurzu

Kompetenčný model – základ hodnotenia a rozvoja personálu

Macrosoft s.r.o.

Popis kurzu

Školenie pomôže skvalitniť aktivity riadenia ľudských zdrojov. Ozrejmí význam kompetenčného modelu v praxi a jeho prepojenie na rozvoj a hodnotenie pracovníkov. Pomôže účastníkom vytvoriť vo vlastnej organizácii ucelený systém riadenia ľudských zdrojov.
Hodnotenie
Organizátor