Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o.

Mimoškolské vzdelávanie,pro­fesné rekvalifikácie mládeže a dospelých, organizovanie a sprostredkovanie výučby,jazyková výučba.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín