Detail kurzu

Mediácia pre život - Ako nájsť spoločnú reč bez násilia?

Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania

Popis kurzu

Pozrime sa spoločne na to, ako Vám princípy mediácie založenej na nenásilnej komunikácii pomôžu zlepšiť komunikáciu aj vzťahy na pracovisku, či v súkromí. Webinár ponúka jedinečnú príležitosť spoznať viac lektorku ako aj vniknúť do konceptu v komunikácii, ktorý je založený na načúvaní sebe i druhému a na ochote vnímať svoje pocity ako aj potreby druhého.

Obsah kurzu

Podľa Marshalla Rosenberga je zabíjanie, zraňovanie, obviňovanie alebo trestanie ľudí príliš povrchným spôsobom ako vyjadriť náš hnev.

Potrebujeme oveľa mocnejší spôsob, ako vyjadriť naše potreby. Na tomto webinári sa dozviete o základných princípoch mediácie podľa nenásilnej komunikácie. Keďže tento typ mediácie kladie nárok na schopnosť mediátora do hĺbky vypočuť potreby zúčastnených strán, budeme trénovať aj našu schopnosť počúvať, zostať v prítomnom naladení na seba a dokázať nájsť aj v kritických výrokoch skryté pocity a potreby

Nebude chýbať ukážka tohoto procesu a priestor na otázky.

“Potrebujeme revolúciu v spôsobe, akým sa navzájom počúvame.” William Ury

„Úlohou mediátora je vytvoriť také prostredie, ktoré stranám umožní sa navzájom počuť, vyjadriť svoje potreby, porozumieť potrebám druhých a nájsť stratégie, ktoré tieto potreby môžu naplniť.“ Marshall Rosenberg

Lektorka Mgr. Ivana Horáková - Je autorizovanou trenérkou Nenásilnej komunikácie (CNVC, USA) a od r. 2018 vedie výcvik Mediácie pre život. Je aj facilitátorka tréningových skupín a seminárov, lektorka komunikačných zručností. Svoju prácu kombinuje s múdrosťou tela – uplatňuje poznatky o nervovom systéme a traume podľa Somatic Experiencing® Petera Levina (praktikantka SE podľa Petera Levina), tiež skúsenosti s focusingom a energetickým systémom tela.

Cieľová skupina

  • všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov,
  • riaditelia a riaditeľky škôl,
  • široká verejnosť so záujmom o koncept nenásilnej komunikácie – bez nároku na Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.
Certifikát Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať osvedčenie, ktoré vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované.
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať