Detail kurzu

Sociálna inklúzia cez prerozprávanie príbehov obetí nacizmu

Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania

Popis kurzu

Na príklade spracovania biografii obeti nacistickej „eutanázie“ v divadelnej forme v nemeckých školách.
Tento webinár realizujeme s nemeckou partnerskou organizáciou Inclution – inclusive solutions.

Obsah kurzu

Prostredníctvom príbehov a osudov z minulosti dostávame šancu pochopiť, čo sa kedysi dávno udialo.

Približne 300 000 ľudí so zdravotným postihnutím a psychickým ochorením bolo zavraždených počas fašizmu v rokoch 1939 až 1945 na území Nemecka a čiastočne okupovaného Poľska. Je ťažké uchopiť túto časť minulosti. Prečo sa to stalo? Môže sa niečo také zopakovať?

Prečo sa máme vracať do minulosti, čo sa z nej môžeme naučiť pre súčasnosť, ako sa dnes staviame k inakosti – to sú otázky, na ktoré musíme hľadať odpovede.

Napriek vysokému počtu obetí je verejne dostupných len niekoľko tisíc mien takzvanej nacistickej eutanázie. Príbehy a osudy len niekoľko stoviek obetí sú spracované a dostupné. Napriek veľkému úsiliu povojnového Nemecka spracovať svoju nacistickú minulosť a jej aktívna osveta cez vzdelávanie v školách, nacistická „eutanázia“ zostala dlho zabudnutou a umlčanou. 

V kurze nahliadneme na základne historické fakty o Akcii T4 v rokoch 1939-1941 a na systém, ktorý umožnil nacistickú „eutanáziu“. Hlavným cieľom webináru však bude participatívna metodika spracovania príbehov obetí a ich pretavenie a prerozprávanie do divadelnej podoby mladými ľuďmi v školách.

Lektorka  Vám predstaví celonemeckú divadelnú súťaž pre školy „andersartig gedenken on stage“ (spomienka inak na javisku), ktorú koordinuje a ktorej 3. ročník práve prebieha. Nahliadneme na dopad kreatívno-historickej práce na mladých ľudí, na budovanie ich hodnotového rebríčka a postoja k postihnutiu, inakosti a k inklúzii.


Spolufinancovaný Európskou úniou


Cieľová skupina

  • všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pôsobia v odboroch dejín, etiky, múzických a divadelných umení a ich prepojenia
  • pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o kreatívno-umelecké  metodiky posilňovania sociálnej inklúzie, vzájomného rešpektu a odbúravania predsudkov cez pohľad do histórie
Certifikát Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované.
Hodnotenie
Organizátor