Detail kurzu

Popis kurzu

Absolventi kurzu sa naučia techniky zdravého chrbáta, ktoré budú vedieť teoreticky, ale aj prakticky aplikovať do fyzioterapie a masážnej praxe.

Obsah kurzu

Obsah kurzu:

Uvedenie do histórie, anatómia chrbtice, poruchy chrbtice a jej liečba, účinky, frekvencia, trvanie, indikácie, kontraindikácie cvikov, vzťah terapeut a pacient, vybavenie miestnosti, ukážky, nácvik a správne dýchanie pri vykonávaní cvikov. Zdravý chrbát je systém špeciálnych cvikov, ktoré spevnia, posilnia, uvoľnia, vyliečia a pomôžu udržať Váš chrbát zdravý. Cviky sú zamerané na lepšie držania tela, svalovú nerovnováhu, poruchy chrbtice - ako je hyperkyfóza, hyperlordóza, skolióza a vysunutá platnička (hernia disku).

Metódy výučby:

prednáška, praktické ukážky s výkladom, diskusia.

 Ďalšie informácie:

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka najneskôr 7 dní pred otvorením kurzu so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. 

Forma realizácie:

15 vyuč. hod.

2 dni po 7 hod. + 1 vyuč. hod., 1 vyuč. hod. = 45 minút. Kurzy otvárame pri minimálnom počte 5 účastníkov.

 

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcov, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti z oblasti správneho cvičenia chrbta.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu.
Hodnotenie
Organizátor