Detail kurzu

ONLINE - ANGLIČTINA - Obchodná angličtina – Personalistika (Business English – HR)

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Séria nezávisle na seba nadväzujúcich školení anglického jazyka, každá lekcia je tematicky zameraná.
Stredne pokročilá úroveň (B1) alebo upper - intermediate (B2)


Obsah kurzu

pracovný pohovor, životopis, zmluvy...(job interview, CV, contracts of employment)ďalšie otázky v pracovnom prostredí (napr. zamestnanosť, vzdelávanie, kariérny rast, motivácia, odmeňovanie...)(further work issues, e.g. employment, qualification, promotion, job satisfaction and job motivation, remuneration...anglické idiómy o práci a zamestnaní (English idioms about work and jobs)

Cieľová skupina

Administratívni pracovníci, zamestnanci úradov, ľudia z kancelárií. Všetci, ktorí komunikujú v angličtine, chcú zlepšiť komunikáciu v angličtine, vytvárajú  administratívne texty a úradnú korešpondenciu. 
Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
0914124580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor