Detail kurzu

Anglický jazyk pre úplných začiatočníkov

Akadémia vzdelávania Zvolen

Popis kurzu

začíname

Obsah kurzu

Prezenčný kurz všeobecnej angličtiny pre úplných začiatočníkov

Organizácia kurzu - Polointenzívny jazykový kurz (2krát do týždňa po 2 vyučovacie hodiny)

Cieľ Sprostredkovať frekventantom kurzu jazykové vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia dohovoriť sa vo všetkých dôležitých situáciách bežného života 

  • začať porozumieť bežným rozhovorom a aktívne sa do nich zapojiť
  • porozumieť textom, ktoré sa tematicky dotýkajú bežného života

v situáciách

  • precvičovanie výslovnosti
  • nácvik pochopenia hovoreného slova (na počúvaní autentických dialógov, hlásení, diskusií)
  • práca s rôznymi textovými druhmi
  • diskusie na predpísané témy vedené lektorom

Rozsah vzdelávania :  16 stretnutí po 2 vyučovacie hodiny  (VH),  ďalšie pokračovanie podľa dohody

Organizácia vzdelávania : 2x / týždeň po 2 VH,  presný rozvrh dohodneme

Cieľová skupina

pre tých, ktorí doteraz  anglický jazyk nepotrebovali
Poznámka k cene

cena platí pri účasti 4 a viac študujúcich

Hodnotenie
Organizátor