Detail kurzu

Podnikateľská univerzita - unikátny rozvojový projekt pre podnikateľov, lídrov a top manažérov

IPA Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

ŠKOLA PRE NOVÝ SVET PODNIKANIA POSTAVENÁNA PRAKTICKÝCH ZNALOSTIACH, INOVÁCIÁCH A HODNOTÁCH

Od roku 2000 spájame úspešných podnikateľov, aby boli ich firmy úspešné. Spoločné stretnutia zameriavame na riešenie konkrétnych problémov, projektov, diskusie s osobnosťami a individuálny koučing. Účastníci štúdia riešia vlastné nápady v oblasti inovácií, obchodu, organizácie, procesov, financií, právnych aspektov podnikania, marketingu či rozvoja podnikovej kultúry.

 • Najnovšie trendy v novom svete podnikania
 • Vlastný projekt a individuálne konzultácie
 • Exkurzie a inšpirácie z iných spoločností
 • Merateľné zlepšenie výsledkov vlastného biznisu
 • Prepojenie biznisu s ďalšími podnikateľmi
 • Časovo nenáročné aj pre vyťažených podnikateľov
 • Individuálne zameranie štúdia

Obsah kurzu

ROZSAH ŠTÚDIA:

Dvojročné štúdium pozostávajúce zo 4 semestrov (12 povinných dvojdňových modulov) Doplnkový program v rozsahu ďalších 16 dní nad rámec povinných modulov štúdia = účastníci štúdia majú možnosť zúčastniť sa ďalších vybraných seminárov, konferencií a stretnutí s významnými podnikateľmi zo Slovenska a Českej republiky (napr. konferencia Podnikatelia, spojte sa!, individuálny program). 

PODNIKATEĽSKÁ UNIVERZITA 2024 - 2026
MODULY

 • Podnikanie a podnikateľské modely                         
 • Zákazníci a príležitosti na trhu                    
 • Vedenie seba a druhých a Baťove princípy                                         
 • Organizácia podniku                                                                                               
 • Podniková ekonomika                                                           
 • Podnikateľské rozhodovanie
 • Inovácie produktov a služieb                                                  
 • Obchod a marketing                                                                
 • Manažment zmeny
 • Digitálne nástroje v podniku
 • Zjednodušovanie života a práce
 • Teória obmedzení TOC                                                                                         
 • Podniková kultúra                                                                                           
 • Rozvoj ľudí                                                                                  
 • Strategický manažment                                     

 6 000,- € bez DPH  v 4 splátkach / 2 roky / 30 dní  čo je 1500,00 Eur bez DPH/ semesterCieľová skupina

 • Majiteľ firmy, ktorý ju chce posunúť na vyššiu úroveň v oblasti obchodu, inovácií, organizácie a vedenia ľudí.
 • Nástupca, ktorý sa pripravuje na prebratie vedenia firmy.
 • Začínajúci podnikateľ, ktorý si chce počas štúdia vytvoriť kvalitne fungujúcu firmu.
 • Manažér v korporácii, ktorý chce rozvinúť svoje podnikanie a inovácie vo svojej spoločnosti.
 • Každý človek, ktorý chce rozvíjať svoj talent a hľadať svoju vlastnú cestu.
Certifikát Certifikát IPA Slovakia s.r.o. o absolvovaní programu. Poznámka k cene

Účasť na školení a na stretnutiach podnikateľov, tlačené učebné materiály, knihy, pracovné zošity a materiály v elektronickej podobe, účasť na exkurziách a a vybraných konferenciách IPA, obed, občerstvenie, certifikát o absolvovaní programu.

Hodnotenie
Organizátor