Detail kurzu

Webinár: Nakladanie s verejnými prostriedkami subjektmi mimo verejnej správy (grant, dotácia, transfer a pod.) - PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Webinár s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, je určený najmä občianskym združeniam, právnickým osobám, neziskovým organizáciám a iným spoločnostiam, ktoré nakladajú s verejnými prostriedkami, ako je napr. grant, dotácia, transfer a pod. Priblíži vám vaše povinnosti pri využívaní verejných prostriedkovspôsob ich kontroly v roku 2022, ako aj najčastejšie zistené chyby pri kontrolách.

Obsah kurzu

Popis

Ako prebieha školenie online a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Na základe modelových príkladov je účastníkom webinára prezentovaný spôsob nakladania s verejnými prostriedkami pri dodržaní zmlúv o poskytovaní prostriedkov či rozhodnutí o poskytnutí dotácie a podobne. Tiež sa pozrieme na spôsob, ako správne vyúčtovať dotáciu od obce alebo mesta, či vyššieho územného celku.

 

Bonus pre účastníkov:

Účastníkom je ponúknutá možnosť zasielania svojich otázok a interných smerníc z praxe právnických osôb mimo verejnej správy pred konaním webinára.

 

Cieľová skupina:

zamestnanci (ekonómovia, rozpočtári a pod.) a štatutári občianskych združení, neziskových organizácií, obchodných spoločností, samostatne hospodáriaci roľníci a iné právnické osoby mimo verejnej správy


Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

  • Objasnenie verejných prostriedkov
  • Ako zistíte, či ste subjektom verejnej správy?
  • Disponovanie s verejnými prostriedkami
  • Odporúčania pre prax
  • Verejné prostriedky a porušenie finančnej disciplíny právnickými osobami
  • Interné smernice subjektov pre účely nakladania s verejnými prostriedkami
  • Diskusia s lektorom a zhrnutie
  • Záver
Profil lektora
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve  a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu k finančnej kontrole, príručku na rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a publikáciu o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok. Rovnako pravidelne a pútavo školí tému práva verejnej správy s príkladmi zo svojej kontrolnej a publikačnej praxe.

Cieľová skupina

pre všetkých ktorých táto téma zaujíma . . . 

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor