Detail kurzu

Webinár: Zákon o slobode informácií v praxi – sprístupňovanie informácií na žiadosť, najčastejšie problémy a praktické riešenia - Mgr. Vladimír Pirošík

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Zorientujte sa v medziach problematického „infozákona“. Na webinári s advokátom a skúseným lektorom Vladimírom Pirošíkom vám poradíme, ako sprístupňovať na žiadosť informácie podľa odporúčanej praxe. Webinár potrvá 2 hodiny a informuje vás tiež o možnostiach ochrany citlivých dát, vďaka čomu sa vyhnete aj šikanóznym infožiadostiam či inému zneužívaniu práva na informácie. Z pozície povinných osôb si na webinári vypočujete taktiež, aké chyby boli najčastejšie zistené a v ktorých prípadoch môže dôjsť k sankcionovaniu. Na záver môžete využiť priestor na konzultáciu individuálnych otázok s lektorom.

Obsah kurzu

Popis

Webinár je primárne určený pre zástupcov povinných osôb (t.j. verejného sektora), ale aj zástupcom súkromného sektora, ktorí využívajú pri svojej podnikateľskej činnosti prístup k verejným informáciám.

 

Ako prebieha školenie online a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.


Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

  • Najčastejšie problémy povinných osôb pri sprístupňovaní informácií podľa infozákona
  • Šikanózne infožiadosti a zneužívanie práva na informácie – možnosti právnej ochrany
  • Informačný filibustering (zahlcovanie samoúčelnými infožiadosťami) a súvisiace rozhodnutia súdov
  • Prehľad často porušovaných informačných povinností vyplývajúcich z infozákona – riešenia a praktické návody
  • Možnosti využitia infozákona zo strany podnikateľského sektora
  • Sankcie za nedodržanie infozákona – prokuratúra, priestupkové konanie, súd  
  • Informácia o plánovanej novele infozákona z dielne Ministerstva spravodlivosti SR
  • Odpovede na otázky účastníkov


Harmonogram

09.00 – 11.00 prednáška spojená s diskusiou 

Profil lektora
Mgr. Vladimír Pirošík

Advokát špecializujúci sa na informačnú legislatívu v praxi. Spoluautor zákona č. 211/2000 z. z. o slobode informácií. Ukončil Právnickú fakultu UK v roku 2001 (Mgr.). Po absolvovaní viacerých zahraničných študijných pobytov a koncipientskej praxe v kancelárii JUDr. Ernesta Valka v Bratislave pracuje od roku 2005 ako samostatný advokát.  Dlhodobo sa zameriava na problematiku prístupu k informáciám v praxi verejného sektora. Autor a spoluautor viacerých odborných publikácií z tejto oblasti. Viac ako 20 rokov sa aktívne venuje lektorskej a školiteľskej činnosti.

Cieľová skupina

pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma . . . 

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor