Detail kurzu

ONLINE ŠKOLENIE : Nové práva a povinnosti zamestnávateľov v zmysle novely Zákonníka práce

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Popis kurzu

 • Živý prenos školenia 9:00 – 14:30
  Bez potreby sťahovania programov, pre sledovanie Vám stačí len prístup k internetu
  Prezentácia lektora a pracovné manuály dostupné na stiahnutie
  Možnosť zadania 3 otázok lektorovi
  Neobmedzene dostupný videozáznam zo školenia
  Bonus: účtovný, daňový a mzdový servis na 30 dní od konania školenia zadarmo
  Bonus: vzory zmlúv a ďalšie pomôcky v elektronickej podobe
  Ďalšie pomôcky v elektronickej podobe: Vzor zmluvy o vedení účtovníctva a Vzor zmluvy o spracovaní osobných údajov
 • Súčasťou školenia sú aj editovateľné vzory dokumentov, ktoré môže zamestnávateľ uplatňovať vo svojej dennodennej praxi

Obsah kurzu

 • Forma poskytovania informácií
 • Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy
 • Ďalší obsah pracovnej zmluvy
 • Povinné informovanie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania
 • Konkurenčná činnosť
 • Odberná lehota pre zásielku
 • Náležitosti pracovnej zmluvy a písomná informácia zamestnávateľa pri výkone práce mimo územia Slovenskej republiky
 • Prechod na inú formu zamestnania
 • Zmena pracovných podmienok a podmienok zamestnávania z dôvodu vyslania na výkon prác pri poskytovaní služieb na územie iného členského štátu Európskej únie
 • Zavedenie platenej otcovskej dovolenky
 • Zmeny ochrannej doby a zákazu výpovede
 • Zmeny v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Minimálna predvídateľnosť práce
 • Zmeny oznámených pracovných podmienok a podmienok zamestnávania
 • Oslovovanie odborovou organizáciou
Poznámka k cene

Cena obsahuje online prístup k živému vysielaniu školenia, podrobne spracovaný pracovný manuál v elektr. podobe, neobmedzene dostupný videozáznam zo školenia, účtovný, daňový a mzdový servis na 30 dní zadarmo a vzory zmlúv a ďalšie pomôcky v elektr. podob

Kontaktná osoba


0918780129
info@cus.sk

Hodnotenie
Organizátor