Detail kurzu

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii – od 17. 7. 2022 a ďalšie zmeny v insolvenčnom práve

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Od 17. 7. 2022 vstupuje do účinnosti novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá sa týka spôsobu určenia platobnej neschopnosti, rozdielov medzi výškou splatných peňažných záväzkov a peňažného majetku právnickej osoby či spôsobu určenia hroziacej platobnej neschopnosti. Okrem toho sa na školení dozviete aj o ostatných zmenách v insolvenčnom práve.

Obsah kurzu

Zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Transpozícia Smernice 2019/1023 z 20. júna 2019
 • Ciele zákona
 • Nová definícia platobnej neschopnosti
 • Medzera krytia
 • Hrozba úpadku
 • Povinnosti súvisiace s hroziacim úpadkom dlžníka
 • Preventívne konania
 • Verejná preventívna reštrukturalizácia a neverejná preventívna reštrukturalizácia
 • Návrh na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie a koncept plánu
 • Poradca, správca a súd vo verejnej preventívnej reštrukturalizácii
 • Dočasná ochrana dlžníka
 • Verejným plánom dotknutí a nedotknutí veritelia
 • Príprava, schvaľovanie a účinky verejného plánu Novela ZKR
 • Elektronizácia a zjednodušenie návrhu na vyhlásenie konkurzu
 • Zmeny pri prevode alebo prechode pohľadávky v konkurznom konaní
 • Zmeny v procese prihlasovania pohľadávok
 • Zmeny súvisiace s veriteľskými orgánmi
 • Ďalšie zmeny v konkurznom konaní
 • Zmeny v reštrukturalizácii a v oddlžení
 • Zmeny v iných predpisoch
 • Novela zákona o správcoch a špeciálni správcovia
 • Pripravované zmeny v spôsobe odmeňovania správcov
 • Pripravované zmeny vo vykonávacích predpisoch súvisiace s digitalizáciou insolvenčných konaní

Cieľová skupina

všetkým záujemcom o danú problematiku

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
02 / 33 00 52 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať